Wet op de dividendbelasting 1965

Toekomstige wijziging(en) op 01-01-2025.
Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2021.
Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 29-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 4b

Informatie geldend op 01-01-2024

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2024)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 19-01-2006
samen met
30-11-2006
Stb. 2006, 44
samen met
Stb. 2006, 631
30031
samen met
30572
Alg. 1
01-01-2007 Vervallen 30-11-2006 Stb. 2006, 631 30572 30-11-2006 Stb. 2006, 631 Inwtr. 2
03-02-2006 t/m 01-01-2005 Wijziging 19-01-2006 Stb. 2006, 44 30031 19-01-2006 Stb. 2006, 44
09-12-1994 t/m 01-10-1994 Wijziging 24-11-1994 Stb. 1994, 830 23722 24-11-1994 Stb. 1994, 830
07-10-1992 t/m 01-01-1992 Nieuw 10-09-1992 Stb. 1992, 518 22334 10-09-1992 Stb. 1992, 518

Opmerkingen

  1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2006/631. In Stb. 2006/44 was de inwerkingtreding voorzien voor 1 januari 2007.1)
  2. In Stb. 2006/631 is in artikel XIII een bepaling betreffende de toepassing gepubliceerd.2)
Naar boven