Wet op de dividendbelasting 1965

Toekomstige wijziging(en) op 01-01-2025.
Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2021.
Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 29-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2024)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 18-12-2019
samen met
22-12-2021
Stb. 2019, 508
samen met
Stb. 2021, 653
35241
samen met
35931
Alg. 1
Wijziging 14-12-2000 Stb. 2000, 570 27466
Aanhangig 35523
01-01-2025 Wijziging 20-12-2023 Stb. 2023, 508 36425 20-12-2023 Stb. 2023, 508
01-01-2024 Wijziging 20-12-2023 Stb. 2023, 498 36342 20-12-2023 Stb. 2023, 498
01-01-2023 Wijziging 21-12-2022 Stb. 2022, 530 36107 21-12-2022 Stb. 2022, 530
01-01-2022 Wijziging 22-12-2021 Stb. 2021, 653 35931 22-12-2021 Stb. 2021, 653 Inwtr. 2
01-01-2018 Wijziging 20-12-2017 Stb. 2017, 520 34788 20-12-2017 Stb. 2017, 520
01-01-2016 Wijziging 23-12-2015 Stb. 2015, 543 34306 23-12-2015 Stb. 2015, 543
12-06-2015 Wijziging 04-06-2015 Stb. 2015, 207 34003 04-06-2015 Stb. 2015, 207 Inwtr. 3
01-01-2012 Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 639 33003 22-12-2011 Stb. 2011, 639
01-01-2011 Wijziging 16-12-2010 Stb. 2010, 847 32276 23-12-2010 Stb. 2010, 848 Inwtr. 4
01-08-2007 Wijziging 21-07-2007 Stb. 2007, 269 30533 21-07-2007 Stb. 2007, 269 Inwtr. 5
01-01-2004 Wijziging 18-12-2003 Stb. 2003, 527 29035 18-12-2003 Stb. 2003, 527 Inwtr. 6
01-01-2002 Wijziging 14-12-2001 Stb. 2001, 641 28034 14-12-2001 Stb. 2001, 641 Inwtr. 7
01-01-2001 Wijziging 14-12-2000 Stb. 2000, 570 27466 14-12-2000 Stb. 2000, 570
Wijziging 11-05-2000 Stb. 2000, 216 26728 11-05-2000 Stb. 2000, 216
26-06-1991 Wijziging 06-06-1991 Stb. 1991, 305 22042 06-06-1991 Stb. 1991, 305
01-01-1990 Wijziging 27-04-1989 Stb. 1989, 122 20595 27-04-1989 Stb. 1989, 123
31-12-1981 Wijziging 17-12-1981 Stb. 1981, 749 17153 17-12-1981 Stb. 1981, 749
02-07-1975 Wijziging 28-05-1975 Stb. 1975, 277 12055 28-05-1975 Stb. 1975, 277
29-06-1971 Wijziging 03-05-1971 Stb. 1971, 287 11174 03-05-1971 Stb. 1971, 287
30-10-1969 Wijziging 08-10-1969 Stb. 1969, 445 6000 08-10-1969 Stb. 1969, 445
01-01-1966 Nieuwe-regeling 23-12-1965 Stb. 1965, 621 6000 23-12-1965 Stb. 1965, 621

Opmerkingen

  1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2021/653. In Stb. 2019/508 was de inwerkingtreding voorzien voor 1 januari 2022.1)
  2. Vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2022.2)
  3. Vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2016.3)
  4. Treedt in werking om 00:00 uur in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en om 05:00 uur in het Europese deel van Nederland.4)
  5. Vindt toepassing op de opbrengst van de in artikel 1 van de Wet op de dividendbelasting 1965 bedoelde aandelen, winstbewijzen en geldleningen, die op of na 1 augustus 2007 ter beschikking is gesteld (Stb. 2007/269).5)
  6. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.
    Onderhavige wijziging vindt voor het eerst toepassing met ingang van 8 oktober 2004.6)
  7. De wijzigingen ingevolge de betreffende artikelen zijn voor het eerst van toepassing op leningen die zijn aangegaan na 31 december 2001.7)
Naar boven