Uitvoering van artikel 2, vierde lid, van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

Geraadpleegd op 23-07-2024.
Geldend van 24-01-1965 t/m heden

Uitvoering van artikel 2, vierde lid, van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 2, vierde lid, van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (Stb. 1963, 228);

Besluit:

Artikel 1

Als bureau, bedoeld in artikel 2, vierde lid, van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen wordt erkend de rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging:

Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars, gevestigd te 's-Gravenhage,

waarvan de statuten zijn goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 29 december 1964, nr. 5.

's-Gravenhage, 30 december 1964

De

Minister

van Financiën,
Voor de minister:
De

directeur van het binnenlands geldwezen

,

G. L. Popken

Naar boven