Uitvoering van artikel 2, vierde lid, van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

Geraadpleegd op 22-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 24-01-1965.
Geldend van 24-01-1965 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 24-01-1965

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 24-01-1965)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
24-01-1965 Nieuwe-regeling 30-12-1964 Stcrt. 1965, 1 A4-16352 30-12-1964 Stcrt. 1965, 1
Naar boven