Wet op de loonbelasting 1964

Meerdere toekomstige wijzigingen; eerste op 01-01-2025.
Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2023.
Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 13-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2024)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 22-12-2011
samen met
01-11-2012
samen met
20-12-2012
Stb. 2011, 639
samen met
Stb. 2012, 544
samen met
Stb. 2012, 668
33003
samen met
33245
samen met
33402
Alg. 1
01-01-2009 Wijziging 18-12-2008 Stb. 2008, 565 31704 18-12-2008 Stb. 2008, 565
01-01-1990 Wijziging 27-04-1989 Stb. 1989, 122 20595 27-04-1989 Stb. 1989, 123
01-01-1986 Vervallen 18-12-1985 Stb. 1985, 708 19274 18-12-1985 Stb. 1985, 708
Nieuw 18-12-1985 Stb. 1985, 708 19274 18-12-1985 Stb. 1985, 708
01-01-1976 Wijziging 26-05-1976 Stb. 1976, 296 13743 26-05-1976 Stb. 1976, 296
01-07-1965 Nieuwe-regeling 16-12-1964 Stb. 1964, 514 5380 18-12-1964 Stb. 1964, 522

Opmerkingen

  1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2012/668. In Stb. 2011/639 was de inwerkingtreding voorzien voor 1 januari 2013.1)
Naar boven