Wet op de loonbelasting 1964

Meerdere toekomstige wijzigingen; eerste op 01-01-2025.
Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2023.
Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 13-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 32ba

Informatie geldend op 01-01-2024

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

 1. Beleidsbesluit aanpassing looptijd wegens (getemporiseerde) verhoging van de AOW-leeftijd

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk V

 1. Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
  Hoofdstuk 4a
 2. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
  Hoofdstuk 8
 3. Loonheffingen, loon, vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen
  Tekst tekst

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2024)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Aanhangig 36154
01-01-2026 Wijziging 14-01-2021 Stb. 2021, 20 35555 14-01-2021 Stb. 2021, 21
01-01-2024 Wijziging 20-12-2023 Stcrt. 2023, 32714 20-12-2023 Stcrt. 2023, 32714
01-07-2023 Wijziging 03-06-2023 Stb. 2023, 216 36067 22-06-2023 Stb. 2023, 218
01-01-2023 Wijziging 13-12-2022 Stcrt. 2022, 32674 13-12-2022 Stcrt. 2022, 32674
01-01-2022 Wijziging 28-12-2021 Stcrt. 2021, 48308 28-12-2021 Stcrt. 2021, 48308
05-02-2021 t/m 01-01-2021 Wijziging 01-02-2021 Stcrt. 2021, 5742 01-02-2021 Stcrt. 2021, 5742
22-01-2021 t/m 01-01-2021 Wijziging 14-01-2021 Stb. 2021, 20 35555 14-01-2021 Stb. 2021, 21
01-01-2011 Wijziging 24-02-2005
samen met
23-12-2009
Stb. 2005, 115
samen met
Stb. 2009, 612
29760
samen met
32133
24-02-2005 Stb. 2005, 115
01-01-2010 t/m 01-01-2007, t/m 01-01-2009 Wijziging 23-12-2009 Stb. 2009, 612 32133 23-12-2009 Stb. 2009, 612
01-01-2009 Vernummering 11-12-2008 Stb. 2008, 547 31459 11-12-2008 Stb. 2008, 547 Alg. 1

Opmerkingen

 1. Voorheen art. 32aa.1)
Naar boven