Wet op de loonbelasting 1964

Meerdere toekomstige wijzigingen; eerste op 01-01-2025.
Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2023.
Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 18-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 32b

Informatie geldend op 01-01-2024

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk V

  1. Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
    Hoofdstuk 4a
  2. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
    Hoofdstuk 8
  3. Loonheffingen, loon, vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen
    Tekst tekst

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2024)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2009 Wijziging 11-12-2008 Stb. 2008, 547 31459 11-12-2008 Stb. 2008, 547
30-12-2008 Wijziging 18-12-2008
samen met
23-12-2009
Stb. 2008, 567
samen met
Stb. 2009, 611
31717
samen met
32130
18-12-2008 Stb. 2008, 567 Alg. 1
01-01-1997 Wijziging 13-12-1996 Stb. 1996, 655 25051 13-12-1996 Stb. 1996, 655
01-01-1996 Vervallen 15-12-1995 Stb. 1995, 635 24458 15-12-1995 Stb. 1995, 635
01-06-1990 Vervallen 30-05-1990 Stb. 1990, 222 21135 30-05-1990 Stb. 1990, 222
01-01-1987 Wijziging 21-05-1986 Stb. 1986, 276 16530 13-11-1986 Stb. 1986, 580
Nieuw 21-05-1986 Stb. 1986, 276 16530 13-11-1986 Stb. 1986, 580
01-07-1982 Nieuw 04-06-1981 Stb. 1981, 370 15697 08-01-1982 Stb. 1982, 31

Opmerkingen

  1. 1)
Naar boven