Wet op de loonbelasting 1964

Meerdere toekomstige wijzigingen; eerste op 01-01-2025.
Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2023.
Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 18-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 31

Informatie geldend op 01-01-2024

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
  Artikelen: 2:2, 3:2
 2. Belastingplan 2021
  Artikel: XXIII
 3. Besluit aanspraken zeevarenden, arbeidsbemiddeling en terbeschikkingstelling van arbeidskrachten in de zeevaart
  Artikel: 7
 4. Besluit correctieverplichting
  Tekst: tekst
 5. Besluit rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman
  Artikelen: 4, 6
 6. Circulaire Introductie bij gemeenten van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
  Bijlage: bij de circulaire van 28 november 2018 (kenmerk 2018-0000918502) betreffende de introductie bij gemeenten van het nieuwe Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 7. Circulaire Introductie bij provincies van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
  Bijlage: bij de circulaire betreffende de introductie bij provincies van het nieuwe Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 8. Circulaire Werkkostenregeling Appa, vervallen gratificatie voorzitter en aanpassing procedure bij ziekte voorzitter
  Tekst: tekst
 9. Dagloonbesluit werknemersverzekeringen
  Artikelen: 3, 12c, 14
 10. Fiscale vereenvoudigingswet 2010
  Artikel: XXVa
 11. Fiscale verzamelwet 2011
  Artikel: XXV
 12. Gemeentewet
  Artikelen: 41b, 67
 13. Inkomensbesluit Wet WIA
  Artikel: 7a
 14. Invorderingswet 1990
  Artikel: 43a
 15. Loonheffingen, loon, vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen
  Tekst: tekst
 16. Provinciewet
  Artikelen: 40b, 66
 17. Rechtspositiebesluit Rijksvertegenwoordiger BES
  Artikel: 8a
 18. Rechtspositiebesluit burgemeesters
  Artikel: 36
 19. Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
  Artikelen: 2.3.8, 3.3.8, 4.3.8
 20. Regeling loonbelasting- en premietabellen 1990
  Artikel: 6
 21. Regeling samenloop arbeidsongeschiktheidsuitkering met inkomen
  Artikelen: 2, 2a
 22. Reglement van Orde van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
  Artikel: 15.19
 23. Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten
  Artikel: 7
 24. Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19
  Artikelen: 1, 9
 25. Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
  Artikelen: 10b, 11a
 26. Uitvoeringsregeling WNT
  Artikel: 2
 27. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
  Artikelen: 1.1, 8.1, 8.4b, 9.8
 28. Voorzieningenbesluit ministers en staatssecretarissen
  Artikelen: 3, 8, 10
 29. Waterschapswet
  Artikelen: 44k, 48
 30. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikelen: 8, 16
 31. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 3.84
 32. Wet op de loonbelasting 1964
  Artikelen: 27a, 31a, 32, 32a, 32ab
 33. Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Artikel: 194
 34. Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer
  Artikelen: 5, 12b, 13
 35. Wet vergoedingen leden Eerste Kamer
  Artikelen: 13a, 19
 36. Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen
  Artikelen: 1, 23
 37. Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2002
  Tekst: tekst
 38. Wijziging van enige uitvoeringsregelingen
  Artikel: XI
 39. Wijzigingswet Wet inkomstenbelasting 2001, enz. (Belastingplan 2003 Deel I)
  Artikel: XXVII
 40. Zorgverzekeringswet
  Artikelen: 42, 43

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk V

 1. Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
  Hoofdstuk 4a
 2. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
  Hoofdstuk 8
 3. Loonheffingen, loon, vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen
  Tekst tekst

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2024)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2021 Wijziging 16-12-2020 Stb. 2020, 540 35572 16-12-2020 Stb. 2020, 540
01-01-2020 Wijziging 18-12-2019 Stb. 2019, 510 35302 18-12-2019 Stb. 2019, 510
01-01-2016 Wijziging 23-12-2015 Stb. 2015, 540 34305 23-12-2015 Stb. 2015, 540
Wijziging 25-11-2015 Stb. 2015, 455 34220 25-11-2015 Stb. 2015, 455
01-01-2015 Wijziging 17-12-2014 Stb. 2014, 578 34002 17-12-2014 Stb. 2014, 578
01-01-2013 Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 682 32450 20-12-2012 Stb. 2012, 684 Alg. 2
Wijziging 06-06-2011 Stb. 2011, 288 32131 06-02-2012 Stb. 2012, 45 Alg. 1
01-01-2012 Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 639 33003 22-12-2011 Stb. 2011, 639
t/m 01-01-2011 Wijziging 24-11-2011 Stb. 2011, 562 32810 24-11-2011 Stb. 2011, 562 Alg. 3
01-01-2011 Wijziging 23-12-2010 Stb. 2010, 871 32401 23-12-2010 Stb. 2010, 871
Wijziging 23-12-2009 Stb. 2009, 611 32130 23-12-2009 Stb. 2009, 611
01-01-2010 t/m 01-01-2009 Wijziging 23-12-2009 Stb. 2009, 612 32133 23-12-2009 Stb. 2009, 612
01-01-2007 Wijziging 14-12-2006 Stb. 2006, 681 30577 14-12-2006 Stb. 2006, 681
01-01-2006 Wijziging 22-12-2005 Stb. 2005, 708 30238 22-12-2005 Stb. 2005, 709
Wijziging 15-12-2005 Stb. 2005, 683 30306 15-12-2005 Stb. 2005, 683
Wijziging 06-10-2005 Stb. 2005, 525 30124 09-12-2005 Stb. 2005, 649
Wijziging 16-12-2004 Stb. 2005, 37 29531 15-12-2005 Stb. 2005, 717 Alg. 4
01-01-2005 Wijziging 16-12-2004 Stb. 2004, 653 29767 16-12-2004 Stb. 2004, 653 Inwtr. 6
Wijziging 24-06-2004
samen met
16-12-2004
Stb. 2004, 312
samen met
Stb. 2004, 653
28371
samen met
29767
26-11-2004 Stb. 2004, 631 Alg. 5
01-01-2004 Wijziging 18-12-2003 Stb. 2003, 526 29210 18-12-2003 Stb. 2003, 526 Inwtr. 7
01-01-2003 Wijziging 12-12-2002
samen met
12-12-2002
Stb. 2002, 615
samen met
Stb. 2002, 616
28607
samen met
28712
12-12-2002 Stb. 2002, 615 Inwtr. 9
Wijziging 11-12-2002 Stb. 2002, 613 28487 11-12-2002 Stb. 2002, 613 Inwtr. 8
01-01-2002 Wijziging 12-12-2001 Stb. 2001, 639 27882 12-12-2001 Stb. 2001, 639
Wijziging 11-05-2000
samen met
14-12-2000
Stb. 2000, 216
samen met
Stb. 2000, 570
26728
samen met
27466
11-05-2000 Stb. 2000, 216
31-10-2001 t/m 01-01-2001 Wijziging 18-10-2001 Stb. 2001, 491 27746 18-10-2001 Stb. 2001, 491 Inwtr. 10
01-01-2001 Wijziging 14-12-2000 Stb. 2000, 570
samen met
Stb. 2000, Stcrt. 200
27466 14-12-2000 Stb. 2000, 570
Wijziging 11-05-2000 Stb. 2000, 216
samen met
Stb. 2000, Stcrt. 200
26728 11-05-2000 Stb. 2000, 216
28-12-2000 Wijziging 14-12-2000 Stb. 2000, 551 27030 14-12-2000 Stb. 2000, 551
01-01-2000 Wijziging 21-12-1999 Stcrt. 1999, 251 21-12-1999 Stcrt. 1999, 251
01-01-1999 Wijziging 16-12-1998 Stcrt. 1998, 244 16-12-1998 Stcrt. 1998, 244
30-12-1998 Wijziging 17-12-1998 Stb. 1998, 724 26148 17-12-1998 Stb. 1998, 724
26-06-1998 Wijziging 24-06-1998 Stb. 1998, 370 25721 24-06-1998 Stb. 1998, 370
01-01-1998 Wijziging 18-12-1997 Stcrt. 1997, 246 18-12-1997 Stcrt. 1997, 246
Wijziging 18-12-1997 Stb. 1997, 735 25692 18-12-1997 Stb. 1997, 735 Inwtr. 11
31-12-1997 Wijziging 24-12-1997 Stb. 1997, 794 25415 24-12-1997 Stb. 1997, 795
01-07-1997 Wijziging 20-12-1996 Stb. 1996, 659
samen met
Stb. 1996, . 655
24868 24-04-1997 Stb. 1997, 206
01-01-1997 Wijziging 17-12-1996 Stcrt. 1996, 248 17-12-1996 Stcrt. 1996, 248
Wijziging 13-12-1996 Stb. 1996, 655 25051 13-12-1996 Stb. 1996, 655
01-01-1996 Vervallen 15-12-1995 Stb. 1995, 635 24458 15-12-1995 Stb. 1995, 635
01-01-1996 Wijziging 15-12-1995 Stb. 1995, 634 24423 15-12-1995 Stb. 1995, 634
Wijziging 06-12-1995 Stb. 1995, 606 24341 06-12-1995 Stb. 1995, 606
13-05-1994 Nieuw 28-04-1994 Stb. 1994, 312 23477 28-04-1994 Stb. 1994, 313
01-06-1990 Vervallen 30-05-1990 Stb. 1990, 222 21135 30-05-1990 Stb. 1990, 222
01-07-1965 Nieuwe-regeling 16-12-1964 Stb. 1964, 514 5380 18-12-1964 Stb. 1964, 522

Opmerkingen

 1. Abusievelijk is voor het derde lid, eerste volzin, een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.1)
 2. Deel C, artikel I, van Stb. 2012/682 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.2)
 3. Artikel XXV, tweede lid, van Stb. 2011/562 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.3)
 4. De wijzigingsopdracht is niet geheel juist.4)
 5. Abusievelijk is in het tweede lid een tweede onderdeel g toegevoegd.5)
 6. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.6)
 7. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.7)
 8. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.8)
 9. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.9)
 10. Werkt terug tot en met 1 januari 2001.10)
 11. Artikel 11, elfde lid, werkt terug tot en met 1 januari 1997.11)
Naar boven