Wet op de loonbelasting 1964

Meerdere toekomstige wijzigingen; eerste op 01-01-2025.
Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2023.
Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 13-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 28

Informatie geldend op 01-01-2024

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Eindejaarsregeling 2022
 2. Eindejaarsregeling 2023
 3. Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
 4. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
 5. Wijziging van enige fiscale uitvoeringsregelingen
 6. Wijziging van enige uitvoeringsregelingen
 7. Wijzigingsregeling diverse fiscale uitvoeringsregelingen
 8. Wijzigingsregeling diverse Uitvoeringsregelingen Ministerie van Financiën
 9. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2007
 10. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2010
 11. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2013
 12. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen en invoering regeling toepassing art. 122ca Wet financiering sociale verzekeringen
 13. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen, enige overige uitvoeringsregelingen en Wet op de accijns
 14. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2015 (fiscaliteit, toeslagen en douane en Wet op de accijns)
 15. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2020 (belastingen en toeslagen)
 16. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2021 (belastingen en toeslagen)
 17. Wijzigingsregeling fiscale uitvoeringsregelingen en overige uitvoeringsregelingen
 18. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 1990, enz.
 19. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2002)
 20. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2013)
 21. Wijzigingsregeling Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 en enige uitvoeringsregelingen (belastingen en toeslagen)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk IV

 1. Wet op de loonbelasting 1964
  Artikel 31
 2. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
  Hoofdstuk 7

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2024)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 27-06-2008
samen met
20-12-2012
Stb. 2008, 269
samen met
Stb. 2012, 669
31085
samen met
33403
Alg. 1
01-01-2023 Wijziging 21-12-2022 Stb. 2022, 530 36107 21-12-2022 Stb. 2022, 530
01-01-2016 Wijziging 23-12-2015 Stb. 2015, 538 34302 23-12-2015 Stb. 2015, 538
01-01-2014 Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 669 33403 20-12-2012 Stb. 2012, 669
01-01-2013 Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 669 33403 20-12-2012 Stb. 2012, 669
01-01-2011 Wijziging 23-12-2010 Stb. 2010, 871 32401 23-12-2010 Stb. 2010, 871
01-01-2009 Wijziging 18-12-2008 Stb. 2008, 566 31705 18-12-2008 Stb. 2008, 566
30-12-2008 Wijziging 18-12-2008 Stb. 2008, 567 31717 18-12-2008 Stb. 2008, 567
01-01-2008 t/m 01-07-2006 Wijziging 27-09-2007 Stb. 2007, 376 30322 27-09-2007
samen met
20-12-2007
Stb. 2007, 376
samen met
Stb. 2007, 563
01-07-2006 Wijziging 22-12-2005 Stb. 2005, 708 30238 22-12-2005 Stb. 2005, 709
Wijziging 16-12-2004 Stb. 2005, 37 29531 15-12-2005 Stb. 2005, 717 Alg. 2
01-01-2005 Wijziging 24-06-2004 Stb. 2004, 300 29218 09-11-2004 Stb. 2004, 583
01-01-2003 t/m 01-01-2002 Wijziging 11-12-2002 Stb. 2002, 613 28487 11-12-2002 Stb. 2002, 613 Inwtr. 3
14-07-1994 Wijziging 29-06-1994 Stb. 1994, 499 21287 29-06-1994 Stb. 1994, 499
01-06-1994 Wijziging 09-12-1993 Stb. 1993, 660 22694 09-03-1994 Stb. 1994, 190
01-01-1990 Wijziging 27-04-1989
samen met
21-12-1989
Stb. 1989, 122
samen met
Stb. 1989, 582
20595
samen met
21184
27-04-1989 Stb. 1989, 123
Wijziging 27-04-1989
samen met
21-12-1989
Stb. 1989, 123
samen met
Stb. 1989, 582
21184 27-04-1989 Stb. 1989, 123
01-01-1988 Wijziging 18-12-1987 Stb. 1987, 582 20299 18-12-1987 Stb. 1987, 582
24-07-1987 Wijziging 07-07-1987 Stb. 1987, 343 19879 07-07-1987 Stb. 1987, 343
01-01-1986 Wijziging 30-10-1985 Stb. 1985, 591 18851 30-10-1985 Stb. 1985, 591
11-07-1985 Wijziging 27-06-1985 Stb. 1985, 369 18789 27-06-1985 Stb. 1985, 369
01-01-1984 Wijziging 30-12-1983 Stb. 1983, 690 18121 30-12-1983 Stb. 1983, 690
01-01-1973 Wijziging 16-11-1972 Stb. 1972, 614 11930 16-11-1972 Stb. 1972, 614
31-12-1970 Wijziging 24-12-1970 Stb. 1970, 604 10790 24-12-1970 Stb. 1970, 604
01-01-1970 Wijziging 18-12-1969 Stb. 1969, 554 10830 18-12-1969 Stb. 1969, 554
01-07-1965 Nieuwe-regeling 16-12-1964 Stb. 1964, 514 5380 18-12-1964 Stb. 1964, 522

Opmerkingen

 1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2012/669.1)
 2. Artikel 50 van Stb. 2005/37 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.2)
 3. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.3)
Naar boven