Wet op de loonbelasting 1964

Meerdere toekomstige wijzigingen; eerste op 01-01-2025.
Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2023.
Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 13-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 15b

Informatie geldend op 01-01-2024

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk IIA

  1. Wet op de loonbelasting 1964
    Artikel 31

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2024)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 19-05-2011
samen met
28-06-2012
Stb. 2011, 345
samen met
Stb. 2012, 346
31389
samen met
32574
Alg. 1
01-01-2011 Vervallen 23-12-2009 Stb. 2009, 611 32130 23-12-2009 Stb. 2009, 611
31-12-2010 t/m 01-01-2009 Wijziging 24-11-2011 Stb. 2011, 562 32810 24-11-2011 Stb. 2011, 562 Alg. 2, Inwtr. 3
01-10-2010 Wijziging 25-03-2010 Stb. 2010, 142 31953 10-06-2010 Stb. 2010, 231
01-01-2009 Wijziging 18-12-2008 Stb. 2008, 565 31704 18-12-2008 Stb. 2008, 565
01-02-2008 Wijziging 07-07-2006 Stb. 2006, 330 29849 21-12-2007 Stb. 2008, 4 Alg. 4
01-01-2007 Wijziging 14-12-2006 Stb. 2006, 681 30577 14-12-2006 Stb. 2006, 681
Wijziging 14-12-2006 Stb. 2006, 682 30804 14-12-2006 Stb. 2006, 682
01-01-2006 Wijziging 15-12-2005 Stb. 2005, 683 30306 15-12-2005 Stb. 2005, 683
01-01-2005 Wijziging 16-12-2004 Stb. 2004, 653 29767 16-12-2004 Stb. 2004, 653 Inwtr. 5
Wijziging 06-07-2004 Stb. 2004, 324 29497 09-07-2004 Stb. 2004, 357
Wijziging 18-12-2003
samen met
19-12-2003
Stb. 2003, 528
samen met
Stcrt. 2003, 249
29026 18-12-2003 Stb. 2003, 528
01-01-2004 Wijziging 18-12-2003 Stb. 2003, 526 29210 18-12-2003 Stb. 2003, 526 Inwtr. 6
Wijziging 18-12-2003
samen met
19-12-2003
Stb. 2003, 527
samen met
Stcrt. 2003, 249
29035 18-12-2003 Stb. 2003, 527 Inwtr. 7
01-01-2002 Wijziging 14-12-2001 Stb. 2001, 642 28014 14-12-2001 Stb. 2001, 642
Wijziging 11-05-2000
samen met
14-12-2000
Stb. 2000, 216
samen met
Stb. 2000, 570
26728
samen met
27466
11-05-2000 Stb. 2000, 216
01-01-2001 Wijziging 14-12-2000 Stb. 2000, 570 27466 14-12-2000 Stb. 2000, 570
Nieuw 11-05-2000 Stb. 2000, 216 26728 11-05-2000 Stb. 2000, 216

Opmerkingen

  1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2012/346.1)
  2. Artikel XXV, eerste lid, van Stb. 2011/562 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.2)
  3. De wijziging is in werking getreden op 1 januari 2012, en werkt terug vanaf 31 december 2010.3)
  4. Artikel XII van Stb. 2006/330 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.4)
  5. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.5)
  6. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.6)
  7. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.7)
Naar boven