Wet op de loonbelasting 1964

Meerdere toekomstige wijzigingen; eerste op 01-01-2025.
Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2023.
Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 13-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 11

Informatie geldend op 01-01-2024

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
  Artikel: 2:2
 2. Belastingplan 2005
  Artikel: XXIV
 3. Beleidsregels ter overneming Beleidsbesluiten inzake de heffing van loonbelasting/premie volksverzekeringen voor de premieheffing werknemersverzekeringen in het jaar 2005
  Bijlagen: 1, 2
 4. Besluit algemene rechtspositie politie
  Artikel: 30c
 5. Besluit vaststelling overhevelingstoeslag 1999
  Artikel: 1
 6. Besluit vaststelling overhevelingstoeslag 2000 en overhevelingstoeslag 2001
  Artikelen: 1, 2
 7. Buitenlandse sociale verzekeringen, Duitse, Belgische en Luxemburgse sociale zekerheid, aftrek premie en belastbaarheid uitkeringen
  Tekst: tekst
 8. Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel: II
 9. Invorderingswet 1990
  Artikel: 70e
 10. Kortingsbesluit WIV
  Artikel: 2
 11. Loonheffingen, inkomstenbelasting, heffingsaspecten stagiairs
  Tekst: tekst
 12. Loonheffingen, inkomstenbelasting, internationale aspecten van pensioenen en stamrechten
  Teksten: VIII, tekst
 13. Loonheffingen, loon, vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen
  Tekst: tekst
 14. Regeling met België inzake ontslaguitkeringen
  Bijlage: Nederlands-Belgisch Belastingverdrag 2001. Regeling tussen de bevoegde autoriteiten van Nederland en Belgie inzake grensoverschrijdende ontslaguitkeringen
 15. Staffelbesluit pensioenen
  Bijlage: VI
 16. Successiewet 1956
  Artikel: 82
 17. Tariefwet 2001
  Artikel: VII
 18. Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
  Artikelen: 7, 10b
 19. Uitvoeringsregeling WNT
  Artikel: 2
 20. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
  Artikelen: 1.1, 3.1, 3.1a, 3.3, 7.3, 8.6, 8.7
 21. Vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, waarderingsaspecten van pensioenen en lijfrenten
  Tekst: tekst
 22. Verzamelbesluit pensioenen
  Tekst: tekst
 23. Wet fiscale behandeling van pensioenen
  Artikel: VI
 24. Wet op de loonbelasting 1964
  Artikelen: 19, 28, 36a, 36b, 39f
 25. Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Artikel: 34b
 26. Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2005
  Tekst: tekst
 27. Wijzigingswet Wet inkomstenbelasting 2001, enz. (Belastingplan 2002 I - Arbeidsmarkt en inkomensbeleid)
  Artikel: X
 28. Wijzigingswet Wet inkomstenbelasting 2001, enz. (Belastingplan 2003 Deel I)
  Artikel: XXVII
 29. Wijzigingswet belastingwetten in verband met noodzakelijk onderhoud (Fiscale onderhoudswet 2004)
  Artikel: VIIIa

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk II

 1. Wet op de loonbelasting 1964
  Artikel 31
 2. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
  Hoofdstuk 3
 3. Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
  Artikel 3:2
 4. Loonheffingen, inkomstenbelasting, internationale aspecten van pensioenen en stamrechten
  Tekst tekst
 5. Verzamelbesluit pensioenen
  Tekst tekst

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2024)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 16-12-2004
samen met
21-12-2004
Stb. 2004, 657
samen met
Stcrt. 2004, 251
29678 Alg. 1
Wijziging 18-12-2003
samen met
16-12-2004
samen met
21-12-2004
Stb. 2003, 526
samen met
Stb. 2004, 653
samen met
Stcrt. 2004, 251
29210
samen met
29767
Alg. 2
Wijziging 18-12-2003
samen met
16-12-2004
samen met
21-12-2004
Stb. 2003, 526
samen met
Stb. 2004, 653
samen met
Stcrt. 2004, 251
29210
samen met
29767
Alg. 3
22-01-2021 t/m 01-01-2021 Wijziging 14-01-2021 Stb. 2021, 20 35555 14-01-2021 Stb. 2021, 21
01-01-2020 Wijziging 14-06-2014 Stb. 2014, 216 33818 14-06-2014 Stb. 2014, 216
01-07-2015 Wijziging 14-06-2014 Stb. 2014, 216 33818 10-07-2014 Stb. 2014, 274
01-01-2014 Wijziging 18-12-2013 Stb. 2013, 565 33752 18-12-2013 Stb. 2013, 565
01-01-2013 Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 669 33403 20-12-2012 Stb. 2012, 669
Wijziging 06-06-2011
samen met
22-12-2011
Stb. 2011, 288
samen met
Stb. 2011, 639
32131
samen met
33003
06-02-2012 Stb. 2012, 45
01-01-2012 Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 639 33003 22-12-2011 Stb. 2011, 639
t/m 01-01-2009 Wijziging 24-11-2011 Stb. 2011, 562 32810 24-11-2011 Stb. 2011, 562
01-01-2011 Wijziging 23-12-2009 Stb. 2009, 611 32130 23-12-2009 Stb. 2009, 611
Wijziging 24-02-2005 Stb. 2005, 115 29760 24-02-2005 Stb. 2005, 115
01-10-2010 Wijziging 25-03-2010 Stb. 2010, 142 31953 10-06-2010 Stb. 2010, 231
01-01-2010 t/m 15-09-2009 Wijziging 23-12-2009 Stb. 2009, 610 32129 23-12-2009 Stb. 2009, 610
01-01-2009 Wijziging 11-12-2008 Stb. 2008, 547 31459 11-12-2008 Stb. 2008, 547
Wijziging 20-12-2007 Stb. 2007, 562 31205 20-12-2007 Stb. 2007, 562
11-07-2008 Wijziging 03-07-2008 Stb. 2008, 262 31404 03-07-2008 Stb. 2008, 263
01-01-2008 Wijziging 20-12-2007 Stb. 2007, 563 31206 20-12-2007 Stb. 2007, 563
01-01-2007 Wijziging 07-12-2006 Stb. 2006, 706 30655 18-12-2006 Stb. 2006, 707
01-01-2006 Wijziging 22-12-2005 Stb. 2005, 708 30238 22-12-2005 Stb. 2005, 709
Wijziging 15-12-2005 Stb. 2005, 683 30306 15-12-2005 Stb. 2005, 683
Wijziging 06-10-2005 Stb. 2005, 525 30124 09-12-2005 Stb. 2005, 649
Wijziging 24-02-2005
samen met
15-12-2005
Stb. 2005, 115
samen met
Stb. 2005, 683
29760
samen met
30306
24-02-2005 Stb. 2005, 115
Wijziging 16-12-2004 Stb. 2005, 37 29531 15-12-2005 Stb. 2005, 717
29-12-2005 Wijziging 10-11-2005 Stb. 2005, 573 30118 02-12-2005 Stb. 2005, 619
01-01-2005 Wijziging 24-02-2005 Stb. 2005, 115 29760 24-02-2005 Stb. 2005, 115 Inwtr. 4
Wijziging 24-02-2005 Stb. 2005, 115 29760 24-02-2005 Stb. 2005, 115 Inwtr. 5
t/m 27-08-2004 Wijziging 16-12-2004 Stb. 2004, 653 29767 16-12-2004 Stb. 2004, 653 Inwtr. 6, Twk. 7
Wijziging 24-06-2004 Stb. 2004, 312 28371 26-11-2004 Stb. 2004, 631
Wijziging 18-12-2003 Stb. 2003, 528 29026 18-12-2003 Stb. 2003, 528
01-01-2004 Wijziging 18-12-2003 Stb. 2003, 526 29210 18-12-2003 Stb. 2003, 526 Inwtr. 8
01-01-2003 Wijziging 12-12-2002 Stb. 2002, 615 28607 12-12-2002 Stb. 2002, 615 Alg. 9, Inwtr. 10
01-01-2002 Wijziging 14-12-2001 Stb. 2001, 642 28014 14-12-2001 Stb. 2001, 642
Wijziging 11-05-2000
samen met
14-12-2000
Stb. 2000, 216
samen met
Stb. 2000, 570
26728
samen met
27466
11-05-2000 Stb. 2000, 216
01-12-2001 Wijziging 16-11-2001 Stb. 2001, 568 27208 20-11-2001 Stb. 2001, 569
01-01-2001 Wijziging 14-12-2000 Stb. 2000, 568
samen met
Stb. 2000, Stcrt. 250
27415 14-12-2000 Stb. 2000, 568
Wijziging 14-12-2000 Stb. 2000, 570
samen met
Stb. 2000, Stcrt. 200
27466 14-12-2000 Stb. 2000, 570
Wijziging 11-05-2000 Stb. 2000, 216
samen met
Stb. 2000, Stcrt. 200
26728 11-05-2000 Stb. 2000, 216
28-12-2000 Wijziging 14-12-2000 Stb. 2000, 551 27030 14-12-2000 Stb. 2000, 551
01-01-2000 Wijziging 22-12-1999 Stb. 1999, 579 26820 22-12-1999 Stb. 1999, 579
Wijziging 21-12-1999 Stcrt. 1999, 251 21-12-1999 Stcrt. 1999, 251
01-06-1999 Wijziging 29-04-1999 Stb. 1999, 211 26020 29-04-1999 Stb. 1999, 211
01-01-1999 t/m 01-01-1998 Wijziging 17-12-1998 Stb. 1998, 725 26245 17-12-1998 Stb. 1998, 725 Inwtr. 11
Wijziging 16-12-1998 Stcrt. 1998, 244 16-12-1998 Stcrt. 1998, 244
01-01-1998 Wijziging 18-12-1997 Stcrt. 1997, 246 18-12-1997 Stcrt. 1997, 246
Wijziging 18-12-1997 Stb. 1997, 732 25689 18-12-1997 Stb. 1997, 732
Wijziging 18-12-1997 Stb. 1997, 735 25692 18-12-1997 Stb. 1997, 735 Inwtr. 12
Wijziging 17-12-1997 Stb. 1997, 660 25407 19-12-1997 Stb. 1997, 746
31-12-1997 Wijziging 24-12-1997 Stb. 1997, 794 25415 24-12-1997 Stb. 1997, 795
01-01-1997 Wijziging 20-12-1996 Stb. 1996, 657 25019 20-12-1996 Stb. 1996, 657
Wijziging 17-12-1996 Stcrt. 1996, 248 17-12-1996 Stcrt. 1996, 248
Wijziging 13-12-1996 Stb. 1996, 655 25051 13-12-1996 Stb. 1996, 655
01-03-1996 Wijziging 08-02-1996 Stb. 1996, 134 24439 19-02-1996 Stb. 1996, 141
01-01-1996 Wijziging 15-12-1995 Stb. 1995, 635 24458 15-12-1995 Stb. 1995, 635
01-01-1995 Wijziging 23-12-1994 Stb. 1994, 927 23046 23-12-1994 Stb. 1994, 927
Wijziging 23-12-1994 Stb. 1994, 932 23941 23-12-1994 Stb. 1994, 932
Wijziging 23-12-1994 Stb. 1994, 936 23943 23-12-1994 Stb. 1994, 936
Wijziging 15-12-1994 Stb. 1994, 929 23865 15-12-1994 Stb. 1994, 929
Wijziging 15-12-1994
samen met
15-12-1994
Stb. 1994, 930
samen met
Stb. 1994, 931
23483
samen met
23781
15-12-1994 Stb. 1994, 930
01-01-1994 Wijziging 01-11-1993 Stb. 1993, 573 20291 01-11-1993 Stb. 1993, 573
01-01-1992 Wijziging 18-12-1991 Stb. 1991, 716 22375 18-12-1991 Stb. 1991, 716
Wijziging 25-10-1989
samen met
02-04-1991
Stb. 1989, 491
samen met
Stb. 1991, 199
19527 17-04-1991 Stb. 1991, 200
01-01-1991 Wijziging 19-12-1990 Stb. 1990, 637 20857 19-12-1990 Stb. 1990, 637
01-08-1990 Wijziging 04-07-1990 Stb. 1990, 355 21397 04-07-1990 Stb. 1990, 355
01-01-1990 Wijziging 27-04-1989
samen met
21-12-1989
Stb. 1989, 122
samen met
Stb. 1989, 582
20595
samen met
21184
27-04-1989 Stb. 1989, 123
Wijziging 27-04-1989
samen met
21-12-1989
Stb. 1989, 123
samen met
Stb. 1989, 582
21184 27-04-1989 Stb. 1989, 123
31-12-1988 Wijziging 21-12-1988 Stb. 1988, 622 20861 21-12-1988 Stb. 1988, 622
01-01-1988 Wijziging 18-12-1987 Stb. 1987, 582 20299 18-12-1987 Stb. 1987, 582
Wijziging 26-11-1987 Stb. 1987, 560 19910 26-11-1987 Stb. 1987, 560
Wijziging 01-07-1987 Stb. 1987, 335 15974 09-12-1987 Stb. 1987, 558
01-07-1987 Wijziging 11-06-1987 Stb. 1987, 281 19778 11-06-1987 Stb. 1987, 281
01-01-1987 Wijziging 18-12-1986 Stb. 1986, 639 19735 29-12-1986 Stb. 1986, 700
01-08-1986 Wijziging 16-05-1986 Stb. 1986, 360 18831 16-05-1986 Stb. 1986, 360
11-07-1985 Wijziging 27-06-1985 Stb. 1985, 369 18789 27-06-1985 Stb. 1985, 369
01-01-1985 Wijziging 20-12-1984 Stb. 1984, 649 18519 20-12-1984 Stb. 1984, 649
31-03-1984 Wijziging 10-03-1984 Stb. 1984, 94 17376 10-03-1984 Stb. 1984, 94
01-01-1984 Wijziging 29-12-1982 Stb. 1982, 737 17647 23-12-1983 Stb. 1983, 680
01-04-1981 Wijziging 26-03-1981 Stb. 1981, 132 16527 26-03-1981 Stb. 1981, 132
01-01-1981 Wijziging 08-11-1980 Stb. 1980, 627 15685 08-11-1980 Stb. 1980, 627
01-01-1980 Wijziging 20-12-1979 Stb. 1979, 709 15683 20-12-1979 Stb. 1979, 709
Wijziging 20-12-1979 Stb. 1979, 711 15900 20-12-1979 Stb. 1979, 711
01-01-1975 Wijziging 19-12-1974 Stb. 1974, 774 13102 19-12-1974 Stb. 1974, 774
01-01-1973 Wijziging 13-12-1972 Stb. 1972, 697 11820 13-12-1972 Stb. 1972, 697
Wijziging 16-11-1972 Stb. 1972, 614 11930 16-11-1972 Stb. 1972, 614
01-01-1968 Wijziging 14-12-1967 Stb. 1967, 617 8457 21-12-1967 Stb. 1967, 654
01-07-1967 Wijziging 20-07-1967 Stb. 1967, 396 9141 20-07-1967 Stb. 1967, 396
01-01-1966 Wijziging 02-12-1965 Stb. 1965, 570 8194 02-12-1965 Stb. 1965, 570
01-07-1965 Nieuwe-regeling 16-12-1964 Stb. 1964, 514 5380 18-12-1964 Stb. 1964, 522

Opmerkingen

 1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken bij Stcrt. 2004/251. Bij Stb. 2004/657 was de inwerkingtreding voorzien voor 01-01-2007.1)
 2. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken bij Stb. 2004/657. Bij Stb. 2003/526 was de inwerkingtreding voorzien voor 01-01-2005.2)
 3. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken bij Stb. 2004/657 en bij Stcrt. 2004/251. Bij Stb. 2003/526 was de inwerkingtreding voorzien voor 01-01-2006.3)
 4. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.
  De datum van inwerkingtreding ligt voor de datum van uitgifte.4)
 5. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.
  De datum van inwerkingtreding ligt voor de datum van uitgifte.5)
 6. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.
  Lid 1, onderdeel p, zoals dit luidde op 31 december 2003, blijft van toepassing voor gevallen waarin het computers en bijbehorende apparatuur betreft die door de werknemer voor de genoemde datum in gebruik zijn genomen of ter zake waarvan door de werknemer nog voor dat tijdstip een verplichting tot aanschaffing is aangegaan, gesteld bij de Wet van 16-12-2004, Stb. 657 (iwtr. 01-03-2005 met twk. 01-01-2004).6)
 7. Werkt terug tot 27 augustus 2004, 17:00 uur.7)
 8. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.8)
 9. De wijzigingsopdracht is niet geheel juist.
  Artikel XXVII van Stb. 2002/615 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.9)
 10. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.10)
 11. Artikel 11 werkt terug tot en met 1 januari 1998. Artikel 17 werkt terug tot en met 1 oktober 1998.11)
 12. Artikel 11, elfde lid, werkt terug tot en met 1 januari 1997.12)
Naar boven