Wet op de loonbelasting 1964

Meerdere toekomstige wijzigingen; eerste op 01-01-2025.
Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2023.
Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 13-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 10a

Informatie geldend op 01-01-2024

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Eindejaarsregeling 2022
 2. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2018 (belastingen en toeslagen)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

 1. Fiscale behandeling van aan werknemers toegekende aandelenopties in grensoverschrijdende situaties

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk II

 1. Wet op de loonbelasting 1964
  Artikel 31
 2. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
  Hoofdstuk 3
 3. Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
  Artikel 3:2
 4. Loonheffingen, inkomstenbelasting, internationale aspecten van pensioenen en stamrechten
  Tekst tekst
 5. Verzamelbesluit pensioenen
  Tekst tekst

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2024)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 21-12-2016
samen met
22-12-2021
samen met
20-12-2017
Stb. 2016, 544
samen met
Stb. 2021, 651
samen met
Stb. 2017, 518
34552
samen met
35927
samen met
34786
Alg. 1
01-01-2023 Wijziging 21-12-2022 Stb. 2022, 539 35929 21-12-2022 Stb. 2022, 539
01-01-2020 Wijziging 29-05-2019 Stb. 2019, 219 35074 11-07-2019 Stb. 2019, 266
Wijziging 17-10-2018 Stb. 2018, 424 34977 17-04-2019 Stb. 2019, 166
01-01-2018 Wijziging 21-12-2016 Stb. 2016, 544 34552 21-12-2016 Stb. 2016, 544
01-01-2005 Wijziging 16-12-2004 Stb. 2004, 653 29767 16-12-2004 Stb. 2004, 653 Inwtr. 2
28-12-2000 Wijziging 14-12-2000 Stb. 2000, 551 27030 14-12-2000 Stb. 2000, 551
26-06-1998 Nieuw 24-06-1998 Stb. 1998, 370 25721 24-06-1998 Stb. 1998, 370

Opmerkingen

 1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2021/651. In Stb. 2016/544 was de inwerkingtreding voorzien voor 1 januari 2022.1)
 2. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.2)
Naar boven