Belastingregeling voor het Koninkrijk

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2005. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 19-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 10-10-2010.
Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Financiën
Afkorting BRK
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Rijkswet
Identificatienummer BWBR0002464
Rechtsgebied Belastingrecht
Overheidsthema Belastingen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Gezamenlijke beschikking omtrent Indische pensioenen
 2. Gezamenlijke beschikking omtrent winsttoerekening bij verzekeringsondernemingen
 3. Gezamenlijke beschikking plaatselijk aangeworven werkkrachten.
 4. Gezamenlijke regeling aanwezigheid van ambtenaren bij onderzoek in een ander land van het Koninkrijk
 5. Gezamenlijke regeling van kwalificerende regelingen
 6. Uitvoeringsvoorschriften artikel 11 Belastingregeling voor het Koninkrijk 2002 (Aruba)
 7. Uitvoeringsvoorschriften artikel 11 Belastingregeling voor het Koninkrijk 2002 (Nederlandse Antillen)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Belastingheffing van pensioenen en uitkeringen betaald krachtens het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel onder de werking van de Nederlandse belastingverdragen en de Belastingregeling voor het Koninkrijk
 2. Gevolgen van de invoering van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen voor de toepassing van de Belastingregeling voor het Koninkrijk en de belastingverdragen
 3. Invloed van inkomsten waarvoor Nederland een beperkt heffingsrecht heeft op de berekening van inkomstenbelasting over andere inkomsten
 4. Uitvoeringsvoorschriften artikel 11 Belastingregeling voor het Koninkrijk 2007 (Aruba)
 5. Uitvoeringsvoorschriften artikel 11 Belastingregeling voor het Koninkrijk 2007 (Nederlandse Antillen)
 6. VPB, internationaal, BRK, houdstermaatschappijen met dubbele vestigingsplaats

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Algemene wet inzake rijksbelastingen
  Artikel: 30k
 2. Belastingheffing van pensioenen en uitkeringen betaald krachtens het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel onder de werking van de Nederlandse belastingverdragen en de Belastingregeling voor het Koninkrijk
  Tekst: tekst
 3. Dividendbelasting, verzamelbesluit
  Tekst: tekst
 4. Gevolgen van de invoering van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen voor de toepassing van de Belastingregeling voor het Koninkrijk en de belastingverdragen
  Tekst: tekst
 5. Gezamenlijke beschikking omtrent winsttoerekening bij verzekeringsondernemingen
  Artikel: 1
 6. Gezamenlijke regeling als gevolg van de spaarrenterichtlijn
 7. Gezamenlijke regeling van kwalificerende regelingen
  Artikelen: 2, 3
 8. Invorderingswet 1990
  Artikelen: 26, 31a
 9. Rijkswet houdende wijziging Belastingregeling voor het Koninkrijk (tegengaan misbruik en oneigenlijk gebruik)
 10. Uitvoeringsvoorschriften artikel 11 Belastingregeling voor het Koninkrijk 2002 (Aruba)
  Artikel: 1
 11. Uitvoeringsvoorschriften artikel 11 Belastingregeling voor het Koninkrijk 2002 (Nederlandse Antillen)
  Artikel: 1
 12. Uitvoeringsvoorschriften artikel 11 Belastingregeling voor het Koninkrijk 2007 (Aruba)
  Artikel: 3
 13. Uitvoeringsvoorschriften artikel 11 Belastingregeling voor het Koninkrijk 2007 (Nederlandse Antillen)
  Artikelen: 2, 3
 14. Voorkoming van dubbele belasting, voorkoming onder de toepassing van de belastingverdragen
  Teksten: tekst, tekst
 15. Wet geldstelsel BES
  Artikel: 13f
 16. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikelen: 3.116, 3.136, 3.83, 4.16, 4.18, 7.2
 17. Wet op de dividendbelasting 1965
  Artikelen: 4, 11a
 18. Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Artikelen: 14c, 15, 15c

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 10-10-2010

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Wijziging 26-05-2005 Stb. 2005, 292 29979
Wijziging 07-07-2010 Stb. 2010, 339 32186 30-09-2010 Stb. 2010, 388
Wijziging 26-05-2005 Stb. 2005, 292 29979 28-06-2005 Stb. 2005, 332
Wijziging 14-12-2001 Stb. 2001, 647 27910 14-12-2001 Stb. 2001, 647
01-01-1997 Wijziging 13-12-1996 Stb. 1996, 644 24583 13-12-1996 Stb. 1996, 644
01-01-1986 Wijziging 12-12-1985 Stb. 1985, 660 19112 13-12-1985 Stb. 1985, 661
Wijziging 05-12-1985 Stb. 1985, 645 18747 05-12-1985 Stb. 1985, 645
01-01-1965 Nieuwe-regeling 28-10-1964 Stb. 1964, 425 7181 18-12-1964 Stb. 1964, 528
Naar boven