Uitvoering artikel 58, lid 2, van de Pachtwet (voor Utrecht)

[Regeling vervallen per 01-09-2007.]
Geraadpleegd op 14-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 31-08-1962.
Geldend van 31-08-1962 t/m 31-08-2007

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Economische Zaken
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Ministeriële regeling
Departementaal kenmerk LAZ6325
Identificatienummer BWBR0002385
Rechtsgebied Contracten, schade en aansprakelijkheid | Verbintenissenrecht
Overheidsthema Economie en ondernemen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 31-08-1962

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking
01-09-2007 Intrekking-regeling 06-12-2006 Stb. 2007, 164 21-05-2007 Stb. 2007, 165
31-08-1962 Nieuwe-regeling 27-08-1962 Stcrt. 1962, 168 LAZ6325 27-08-1962 Stcrt. 1962, 168
Naar boven