Uitvoering artikel 58, lid 2, van de Pachtwet (voor Utrecht)

[Regeling vervallen per 01-09-2007.]
Geraadpleegd op 26-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 31-08-1962.
Geldend van 31-08-1962 t/m 31-08-2007

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 31-08-1962

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 31-08-1962)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-09-2007 Intrekking-regeling 06-12-2006 Stb. 2007, 164 21-05-2007 Stb. 2007, 165 Alg. 1
31-08-1962 Nieuwe-regeling 27-08-1962 Stcrt. 1962, 168 LAZ6325 27-08-1962 Stcrt. 1962, 168

Opmerkingen

  1. Regeling van rechtswege vervallen door het vervallen van de grondslag.1)

Annuleren

Naar boven