Landbouwwet

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2011. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 13-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2019.
Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Economische Zaken
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0002252
Rechtsgebied Agrarisch recht
Overheidsthema Landbouw, natuur en voedsel

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit aanwijzing toezichthouders Landbouwwet
 2. Besluit ex artikel 48a Landbouwwet
 3. Inventarisatiebeschikking Wijn 1962
 4. Regeling aquacultuur
 5. Regeling erkenning en aanwijzing veterinaire laboratoria
 6. Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies
 7. Regeling fosfaatreductieplan 2017
 8. Regeling gebruik uitheemse en plaatselijk niet-voorkomende soorten in de aquacultuur
 9. Regeling gelijke bepalingen bij hippische wedstrijden
 10. Regeling handel levende dieren en levende producten
 11. Regeling interventie 2017
 12. Regeling landbouwtelling en gecombineerde opgave 2018
 13. Regeling marktordening vlees
 14. Regeling marktordening zuivel
 15. Regeling natuurbescherming
 16. Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s
 17. Regeling producenten- en brancheorganisaties
 18. Regeling schoolfruit, -groenten en -melk 2018
 19. Regeling suiker, isoglucose en inulinestroop 1999
 20. Regeling superheffing 2008
 21. Regeling tarieven keuring vlees en vleesproducten 1993
 22. Regeling uitvoering ELFPO programmaperiode 2014–2020
 23. Regeling uitvoering GMO groenten en fruit 2018
 24. Regeling vaststelling quota suiker, isoglucose en inulinestroop voor de verkoopseizoenen 2006/2007 tot en met 2014/2015
 25. Regeling wijn en olijfolie
 26. Regeling wijziging diverse regelingen (opheffing bedrijfslichamen en overname taken)
 27. Uitvoeringsregeling bijzondere Europese maatregelen inzake Russische boycot groenten en fruit
 28. Uitvoeringsregeling pacht
 29. Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB
 30. Warenwetregeling Gezondheidscontroles levensmiddelen van dierlijke oorsprong (intraverkeer)
 31. Wijzigingsregeling diverse regelingen (overname van taken van de bedrijfslichamen)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet LNV-wetgeving (Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
 2. Algemene douaneregeling
  Artikel: 1:8
 3. Algemene douanewet
  Bijlage: bij de artikelen 1:1 en 1:3 van de Algemene douanewet
 4. Beschikking bescherming persoonlijke levenssfeer (Registratie artikel 24 Landbouwwet)
  Artikel: 1
 5. Besluit aanwijzing toezichthouders Landbouwwet
 6. Besluit informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken
  Artikel: 6a
 7. Besluit mandaat, volmacht en machtiging LNV 2019
  Bijlage: Organisatie van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 8. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gezondheid en welzijn van dieren vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2008)
  Bijlage: Basisselectiedocument voor de administratieve neerslag van de zorgdrager
 9. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voedselvoorziening en agrarisch markt- en prijsbeleid (1934) 1945-2000 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 10. Inventarisatiebeschikking Wijn 1962
 11. Noodwet voedselvoorziening
  Artikelen: 13, 18
 12. Prijzennoodwet
  Artikel: 16
 13. Wet dieren
  Artikel: 11.1
 14. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1
 15. Wijzigingswet Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (veterinair complex)

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-01-2019

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Wijziging 01-12-2011 Stb. 2011, 626 32603
Wijziging 05-12-2018 Stb. 2018, 487 34987 18-12-2018 Stb. 2018, 488
Wijziging 13-07-2016 Stb. 2016, 290 34212 01-05-2017 Stb. 2017, 174
Wijziging 01-12-2011 Stb. 2011, 626 32603 18-02-2016 Stb. 2016, 89
Wijziging 17-12-2014 Stb. 2014, 571 33910 17-12-2014 Stb. 2014, 576
Wijziging 18-12-2013 Stb. 2014, 14 33773 20-01-2014 Stb. 2014, 31
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 682 32450 20-12-2012 Stb. 2012, 684
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2012, 19 32871 25-01-2012 Stb. 2012, 31
Wijziging 12-11-2009 Stb. 2009, 550 31809 23-12-2009 Stb. 2009, 625
Wijziging 25-06-2009 Stb. 2009, 265 31124 25-06-2009 Stb. 2009, 266
Wijziging 03-04-2008 Stb. 2008, 112 30979 05-07-2008 Stb. 2008, 287
Wijziging 30-01-2002 Stb. 2002, 88 27685 05-12-2002 Stb. 2002, 650
t/m 01-01-2000 1) Wijziging 12-02-2000 Stb. 2000, 106 26800 XIV 12-02-2000 Stb. 2000, 106
01-07-1999 Wijziging 03-04-1999 Stb. 1999, 253 25695 17-06-1999 Stb. 1999, 254
01-01-1998 Wijziging 04-12-1997
samen met
06-11-1997
Stb. 1997, 580
samen met
Stb. 1997, 510
25464
samen met
25280
11-12-1997 Stb. 1997, 581
21-02-1997 t/m 01-01-1997 2) Wijziging 06-02-1997 Stb. 1997, 63 24749 06-02-1997 Stb. 1997, 63
26-07-1995 Wijziging 10-07-1995 Stb. 1995, 355 23983 10-07-1995 Stb. 1995, 355
17-05-1995 Wijziging 26-04-1995 Stb. 1995, 250 23780 26-04-1995 Stb. 1995, 250
01-01-1994 Wijziging 16-12-1993 Stb. 1993, 650 22495 23-12-1993 Stb. 1993, 693
Wijziging 23-12-1993
samen met
04-06-1992
Stb. 1993, 690
samen met
Stb. 1992, 422
23258
samen met
22061
23-12-1993 Stb. 1993, 693
01-10-1992 Wijziging 24-06-1992 Stb. 1992, 409 21657 17-09-1992 Stb. 1992, 505
10-07-1992 t/m 01-01-1992 3) Wijziging 24-06-1992 Stb. 1992, 350 21471 24-06-1992 Stb. 1992, 350
01-01-1992 t/m 01-01-1991 Wijziging 19-12-1991 Stb. 1991, 752 20994 19-12-1991 Stb. 1991, 752
Wijziging 03-12-1991
samen met
25-10-1989
Stb. 1991, 607
samen met
Stb. 1989, 490
samen met
Stb. 1989, . 1991/607
19077 20-02-1990 Stb. 1990, 90
01-01-1991 Wijziging 19-12-1991 Stb. 1991, 752 20994 19-12-1991 Stb. 1991, 752
01-07-1990 Wijziging 30-05-1990 Stb. 1990, 222 21135 30-05-1990 Stb. 1990, 222
16-07-1979 Wijziging 23-05-1979 Stb. 1979, 323 15142 23-05-1979 Stb. 1979, 323
19-02-1976 Wijziging 14-01-1976 Stb. 1976, 57 13409 14-01-1976 Stb. 1976, 57
29-06-1973 t/m 01-01-1971 Wijziging 08-05-1973 Stb. 1973, 269 11654 08-05-1973 Stb. 1973, 269
01-01-1971 Wijziging 08-05-1973 Stb. 1973, 269 11654 08-05-1973 Stb. 1973, 269
08-08-1966 Wijziging 23-06-1966 Stb. 1966, 278 8387 23-06-1966 Stb. 1966, 278
01-05-1965 Wijziging 03-03-1965 Stb. 1965, 106 6038 13-04-1965 Stb. 1965, 142
01-01-1963 Wijziging 05-07-1962 Stb. 1962, 295 6178 01-11-1962 Stb. 1962, 418
01-10-1962 Wijziging 02-08-1962 Stb. 1962, 324 6671 02-08-1962 Stb. 1962, 324
07-07-1958 Nieuwe-regeling 26-07-1957 Stb. 1957, 342 4001 16-05-1958 Stb. 1958, 257

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Artikel 2 , Artikel 3 , Artikel 4 , Artikel 5 , Artikel 6 , Artikel 10 , Artikel 11 , Artikel 12 , Artikel 551)
 2. Heeft betrekking op Artikel 13 , Artikel 15 , Artikel 17 , Artikel 18 , Artikel 19 , Artikel 20 , Artikel 21 , Artikel 22 , Artikel 25 , Artikel 322)
 3. Heeft betrekking op Artikel 33)
Naar boven