Besluit gelijkstelling rangen en standen bij landmacht en luchtmacht

Geraadpleegd op 15-06-2024.
Geldend van 01-07-1956 t/m heden

Besluit van 20 juni 1956, bepalende de gelijkstelling van rangen en standen bij de landmacht en de luchtmacht

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Oorlog van 15 juni 1956, Directie Militair Personeel, Jura, Nr. P. 105.270 N;

Overwegende, dat met de officiersrangen vermeld in de Wet bevordering en ontslag beroepsofficieren en de Wet reservepersoneel der krijgsmacht bij de landmacht en de luchtmacht door Ons ingevolge die wetten behoren te worden gelijkgesteld de bij de landmacht en de luchtmacht voorkomende officiersrangen welke niet in die wetten zijn vermeld en dat ter zake van de overige rangen alsook standen bij de landmacht en de luchtmacht een overeenkomstige regeling wenselijk is;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De gelijkstelling van rangen en standen bij de landmacht en de luchtmacht is aangegeven in de bij dit besluit behorende tabel, waarin gelijke rangen of standen zijn aangeduid met gelijke letters.

Onze Minister van Oorlog is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Soestdijk, 20 juni 1956

JULIANA.

De Minister van Oorlog,

C. STAF.

Uitgegeven de negenentwintigste juni 1956.

De Minister van Justitie,

J. C. VAN OVEN.

Tabel behorende bij het Koninklijk besluit van 20 juni 1956, no. 37

Landmacht

A.

hoofdofficier-milva geneeskundige dienst der 3e klasse

A.

majoor

B.

ritmeester

B.

kapitein

 

officier-milva geneeskundige dienst der 1e klasse

   

C.

officier-milva geneeskundige dienst der 2e klasse

C.

eerste-luitenant

D.

officier-milva geneeskundige dienst der 3e klasse

D.

tweede-luitenant

E.

technisch opzichter

E.

opzichter van fortificatiën

F.

vaandrig

F.

adjudant-onderofficier

 

kornet

   
 

aspirant-officier-milva

   
 

geneeskundige dienst

   

G.

opperwachtmeester

G.

sergeant-majoor

 

hoofd-milva geneeskundige dienst der 1e klasse

   

H.

wachtmeester der 1e klasse

H.

sergeant der 1e klasse

I.

wachtmeester

I.

sergeant

 

hoofd-milva geneeskundige dienst der 2e klasse

   

J.

marechaussee der 1e klasse

J.

korporaal der 1e klasse

K.

marechaussee der 2e klasse

K.

korporaal

 

hoofd-milva geneeskundige dienst der 3e klasse

   

L.

marechaussee der 3e klasse

L.

soldaat der 1e klasse

M.

marechaussee der 4e klasse

M.

soldaat

 

milva geneeskundige dienst

   

Luchtmacht

N.

vaandrig

N.

adjudant-onderofficier

Naar boven