Besluit instelling functie Bevelhebber der Landstrijdkrachten voor de oorlogsorganisatie van de Koninklijke Landmacht

[Regeling vervallen per 05-09-2005.]
Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 04-08-1955 t/m 04-09-2005

Besluit van 8 juli 1955, houdende instelling van de functie Bevelhebber der Landstrijdkrachten voor de oorlogsorganisatie van de Koninklijke Landmacht

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Oorlog van 4 Juli 1955, Directoraat Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving en Publiekrecht, nr. 210.240;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 05-09-2005]

Voor de oorlogsorganisatie van de Koninklijke Landmacht wordt ingesteld de functie van Bevelhebber der Landstrijdkrachten.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 05-09-2005]

Wij benoemen de Bevelhebber der Landstrijdkrachten als bedoeld in artikel 1 van dit besluit.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 05-09-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad, waarin het wordt geplaatst.

Onze Minister van Oorlog is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Soestdijk, 8 Juli 1955

JULIANA.

De Minister van Oorlog,

C. STAF.

Uitgegeven de tweede Augustus 1955.

De Minister van Justitie,

L. A. DONKER.

Naar boven