ONTHEFFING VAN HET BEPAALDE IN ARTIKEL 6, EERSTE LID, VAN HET BUITENGEWOON BESLUIT ARBEIDSVERHOUDINGEN 1945

[Regeling vervallen per 25-09-2008.]
Geraadpleegd op 17-06-2024.
Geldend van 27-07-1952 t/m 24-09-2008

ONTHEFFING VAN HET BEPAALDE IN ARTIKEL 6, EERSTE LID, VAN HET BUITENGEWOON BESLUIT ARBEIDSVERHOUDINGEN 1945

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid;

Gelet op het bepaalde in artikel 6, vijfde lid, van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945;

Gezien het verzoek van de Nederlandse Vereniging Sociale Zorg voor Minder-Validen „Actio Vincit Omnia” (Arbeid overwint alles), destijds genaamd Nederlandse Vereniging tot Bevordering van den Arbeid voor Onvolwaardige Arbeidskrachten, te Amsterdam, van 22 October 1951, no. 3420/51, om ontheffing van het bepaalde in het hiervóór aangehaalde artikel ten aanzien van werknemers, die in verband met enige vorm van mindere validiteit in z.g. beschutte werkplaatsen werkzaam zijn;

Gehoord de Centrale Commissie van Bijstand en Advies voor het Rijksarbeidsbureau;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

Ten aanzien van minder-valide arbeidskrachten, die werkzaam zijn in zogenaamde beschutte werkplaatsen en die tegen een aangezegd ontslag in beroep kunnen gaan bij het dagelijks bestuur van de Nederlandse Vereniging Sociale Zorg voor Minder-Validen „Actio Vincit Omnia” (Arbeid overwint alles), te Amsterdam, wordt ontheffing verleend van het bepaalde in artikel 6, eerste lid, van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

Het in artikel 1 bepaalde is niet van toepassing op arbeidskrachten, die belast zijn met het geven van leiding of instructie aan in die werkplaatsen werkzame personen.

's-Gravenhage, 1 Juli 1952

De

Minister

voornoemd,
Voor de Minister,
De

Secretaris-Generaal

,

J. H. Klatte

Naar boven