ONTHEFFING VAN HET BEPAALDE IN ARTIKEL 6, EERSTE LID, VAN HET BUITENGEWOON BESLUIT ARBEIDSVERHOUDINGEN 1945

[Regeling vervallen per 25-09-2008.]
Geraadpleegd op 27-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 27-07-1952.
Geldend van 27-07-1952 t/m 24-09-2008

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Ministeriële regeling
Departementaal kenmerk 2206
Identificatienummer BWBR0002095
Rechtsgebied Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht
Overheidsthema Werk- en loopbaan

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 27-07-1952

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking
25-09-2008 Intrekking-regeling 12-09-2008 Stcrt. 2008, 184 WBJA/W1/2008/21558 12-09-2008 Stcrt. 2008, 184
27-07-1952 Nieuwe-regeling 01-07-1952 Stcrt. 1952, 129 2206 01-07-1952 Stcrt. 1952, 129
Naar boven