Wet bescherming staatsgeheimen

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 1996. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 01-03-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2013.
Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Algemene Zaken
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0002074
Rechtsgebied Openbare orde en veiligheidsrecht
Overheidsthema Openbare orde en veiligheid

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Politiewet 2012
 2. Besluit aanwijzing enige gebouwen te 's-Gravenhage en Wassenaar als verboden plaatsen
 3. Besluit aanwijzing verboden plaats
 4. Besluit aanwijzing verboden plaats (2006)
 5. Besluit aanwijzing verboden plaatsen (mei 2012)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Beheersregeling documentaire informatieverzorging Infrastructuur en Waterstaat
  Artikel: 28
 2. Besluit aanwijzing enige gebouwen te 's-Gravenhage en Wassenaar als verboden plaatsen
  Artikelen: 1, 2
 3. Besluit aanwijzing verboden plaats
  Artikel: 2
 4. Besluit aanwijzing verboden plaats (2006)
  Artikel: 2
 5. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Politie 1945–1993 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument voor het beleidsterrein ‘politie’, 1945–1993
 6. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Politie vanaf 1994 (Ministerie van Defensie)
  Bijlage: Basisselectiedocument beleidsterrein ‘politie’, 1994–
 7. Besluit voorschrift informatiebeveiliging rijksdienst – bijzondere informatie
  Bijlage: 3
 8. Coördinatiewet uitzonderingstoestanden
  Bijlagen: A, B
 9. Instellingsbesluit Stuurgroep Nationale Veiligheid
  Artikel: 8
 10. Politiewet 2012
  Artikel: 4
 11. Veiligheidswet BES
  Artikel: 5
 12. Wet College voor de rechten van de mens
  Artikel: 7
 13. Wetboek van Strafrecht
  Artikel: 80ter
 14. Wetboek van Strafrecht BES
  Artikel: 82b

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-01-2013

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Wijziging 03-04-1996 Stb. 1996, 366 23791
Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 313 32891 12-07-2012 Stb. 2012, 314
Wijziging 17-05-2010 Stb. 2010, 350 31959 30-09-2010 Stb. 2010, 389
Wijziging 19-04-1999 Stb. 1999, 194 25392 19-05-1999 Stb. 1999, 198
01-05-1997 Wijziging 03-04-1996 Stb. 1996, 366 23791 23-04-1997 Stb. 1997, 172
09-08-1967 Wijziging 30-06-1967 Stb. 1967, 377 8538 30-06-1967 Stb. 1967, 377
30-04-1951 Nieuwe-regeling 05-04-1951 Stb. 1951, 92 1554 05-04-1951 Stb. 1951, 92
Naar boven