Wet ambtenaren defensie

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 12e

Informatie geldend op 01-01-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Aanpassingsbesluit Wiv 2017
  2. Besluit aanwijzing risicolanden defensiepersoneel

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Algemeen militair ambtenarenreglement
    Artikel: 67
  2. Besluit aanwijzing risicolanden defensiepersoneel
    Artikel: 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina