Wet ambtenaren defensie

Geraadpleegd op 10-12-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2021.
Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 12e

Informatie geldend op 01-01-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Aanpassingsbesluit Wiv 2017
  2. Besluit aanwijzing risicolanden defensiepersoneel

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Algemeen militair ambtenarenreglement
    Artikel: 67
  2. Besluit aanwijzing risicolanden defensiepersoneel
    Artikel: 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2021)

Opmerking

Door Stb. 2019/173 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2020 (Stb. 2019/385).
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-1998 Wijziging 06-11-1997 Stb. 1997, 510 25280 11-12-1997 Stb. 1997, 581
02-11-1988 Nieuw 20-04-1988 Stb. 1988, 288 20033 01-10-1988 Stb. 1988, 487

Annuleren

Naar boven