Algemeen Rijksambtenarenreglement

[Regeling vervallen per 01-01-2020.]
Geldend van 01-07-2019 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie voor § 4

Informatie geldend op 01-07-2019

Regelgeving die op deze paragraaf is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze paragraaf

  1. Algemeen Rijksambtenarenreglement
    Artikelen: 49vv, 49xx
  2. Organisatie- en mandaatbesluit Ministerie van Financiën 2015
    Bijlage: 4
Terug naar begin van de pagina