Algemeen Rijksambtenarenreglement

[Regeling vervallen per 01-01-2020.]
Geldend van 01-07-2019 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie voor § 4

Informatie geldend op 01-07-2019

Regelgeving die op deze paragraaf is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze paragraaf

  1. Algemeen Rijksambtenarenreglement
    Artikelen: 49vv, 49xx
  2. Organisatie- en mandaatbesluit Ministerie van Financiën 2015
    Bijlage: 4

Overzicht van wijzigingen voor deze paragraaf

(geldig op 01-07-2019)

Opmerking

- Geen opmerking -

OntstaansbronInwerkingtreding
Datum van inwerkingtredingTerugwerkende krachtBetreftOndertekeningBekendmakingKamerstukkenOndertekeningBekendmakingOpmerking
Vervallen 15-11-2016
samen met
13-12-2017
Stb. 2016, 446
samen met
Stb. 2017, 509
Alg. 1
Vervallen 10-12-2015
samen met
15-11-2016
Stb. 2015, 519
samen met
Stb. 2016, 446
Alg. 2
Vervallen 06-12-2013
samen met
10-12-2015
Stb. 2013, 540
samen met
Stb. 2015, 519
Alg. 3
01-01-2020 Vervallen 17-04-2019 Stb. 2019, 173 35073 24-10-2019 Stb. 2019, 385 Inwtr. 4
18-12-2013 t/m 15-04-2013 Nieuw 06-12-2013 Stb. 2013, 540 06-12-2013 Stb. 2013, 540

Opmerkingen

  1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2017/509. In Stb. 2016/446 was de inwerkingtreding voorzien voor 1 januari 2018.1)

  2. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2016/446. In Stb. 2015/519 was de inwerkingtreding voorzien voor 01-01-2017.2)

  3. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2015/519. In Stb. 2013/540 was de inwerkingtreding voorzien voor 1 januari 2016.3)

  4. Besluit van rechtswege vervallen door het vervallen van de grondslag.4)

Terug naar begin van de pagina