Ambtenarenwet 2017

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2016. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 27-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-08-2022.
Geldend van 01-08-2022 t/m heden

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 13a

Informatie geldend op 01-08-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017
    Artikel: 6

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-08-2022)

Opmerking

Door Stb. 2017/123 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2020 (Stb. 2019/385).
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2020 Nieuw 09-03-2017
samen met
17-04-2019
samen met
11-12-2019
Stb. 2017, 123
samen met
Stb. 2019, 173
samen met
Stb. 2019, 483
32550
samen met
35073
samen met
35275
24-10-2019 Stb. 2019, 385

Annuleren

Naar boven