Ambtenarenwet 2017

Geraadpleegd op 21-09-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-08-2022.
Geldend van 01-08-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Afkorting AW
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0001947
Rechtsgebied Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Ambtenarenrecht
Overheidsthema Werk- en loopbaan

Opmerking

Door Stb. 2017/123 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2020 (Stb. 2019/385).

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Regeling salariscompensatie medewerkers voormalige productschappen
 2. Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017
 3. Wijzigingsbesluit Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (aanpassing salarissen die betrekking hebben op de Rijksschoonmaakorganisatie en enkele andere wijzigingen)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 2.1
 2. Aanwijzing opsporing en vervolging ambtelijke corruptie in Nederland
  Tekst: tekst
 3. Arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de sector Rijk 1997-1999
  Tekst: tekst
 4. Arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de sector Rijk 2002-2003
  Bijlage: 1
 5. Besluit dienstreizen defensie
 6. Besluit ex artikel 7, tweede lid, Algemene termijnenwet
  Bijlage: behorende bij het Koninklijk besluit tot vaststelling van een lijst van wetten en algemene maatregelen van bestuur, waarin termijnen zijn gesteld, voor welke de Algemene termijnenwet vervroegd in werking treedt
 7. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Productschap Zuivel
  Bijlage: Rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het Productschap Zuivel
 8. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Arbeidsverhoudingen 1945 tot heden (Minister van Buitenlandse Zaken)
  Bijlage: Basisselectiedocument overheidspersoneel
 9. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Arbeidsvoorwaarden Rijkspersoneel vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
  Bijlage: Basisselectiedocument overheidspersoneel
 10. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Emancipatie en Gelijke Behandeling 1945 tot heden (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument (bsd)
 11. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Rechterlijke macht vanaf 1950 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument rechterlijke macht
 12. Circulaire toepassen Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2018–2020
  Bijlage: bijlage
 13. Gemeentewet
  Bijlage: I
 14. Invoerings- en aanpassingswet WVO 2020
  Artikel: LXVIII
 15. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 99
 16. Leidraad Invordering 2008
  Tekst: tekst
 17. M&V-besluit Ambtelijke organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal augustus 2022/1
  Artikel: 1
 18. Mandaatbesluit Defensie Dwangsommen 2013
  Artikel: 5
 19. Mandaatbesluit Directoraten-Generaal Belastingdienst, Toeslagen en Douane 2021
  Artikelen: 1, 17
 20. Mandaatbesluit Ministerie van Financiën 2020
  Artikel: 1
 21. Regeling accountantscontrole IFV
  Bijlage: als bedoeld in artikel 2 van de Regeling accountantscontrole IFV
 22. Subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch specialistische zorg 2020 en 2021
  Artikel: 2
 23. Subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg 2017–2019
  Artikel: 2
 24. Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017
  Artikel: 1
  Bijlage: Eed- en belofteformulieren
 25. Vaststelling selectielijst Kabinet der Koningin
  Bijlage: Inhoudsopgave
 26. Vaststellingsregeling Aanwijzingen externe contacten rijksambtenaren
  Bijlage: Aanwijzingen inzake externe contacten van rijksambtenaren
 27. Verzamelwet OCW 2022
  Artikel: II
 28. Volmachtregeling personele aangelegenheden VWS 2019
  Artikel: 1
 29. Wet instelling provincie Flevoland
  Artikel: 40
 30. Wet op de ondernemingsraden
  Artikel: 46d
 31. Wet op de rechterlijke organisatie
  Artikelen: 25, 86
 32. Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd
  Artikel: II
 33. Wijzigingsbesluit Reglement I
  Artikel: XXI
 34. Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek en Ambtenarenwet ivm verbod tot maken van onderscheid tussen werknemers naar arbeidsduur
 35. Wijzigingswet Vreemdelingenwet, enz.
  Artikel: V
 36. Wijzigingswet Wet op de rechterlijke organisatie, enz. (voltooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie)
  Artikel: VI

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-08-2022

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Wijziging 14-04-2016 Stb. 2016, 148 34105
Wijziging 13-12-2010 Stb. 2011, 4 32456
Wijziging 23-02-2022 Stb. 2022, 116 35946 11-03-2022 Stb. 2022, 117
Wijziging 27-01-2021 Stb. 2021, 57 35611 29-11-2021 Stb. 2021, 599
Wijziging 11-12-2019
samen met
27-09-2019
samen met
17-04-2019
samen met
09-03-2017
samen met
12-07-2012
Stb. 2019, 483
samen met
Stb. 2019, 395
samen met
Stb. 2019, 173
samen met
Stb. 2017, 123
samen met
Stb. 2012, 313
35275
samen met
35089
samen met
35073
samen met
32550
samen met
32891
24-10-2019 Stb. 2019, 385
t/m 25-05-2018 1) Wijziging 11-07-2018 Stb. 2018, 247 34939 11-07-2018 Stb. 2018, 248
Wijziging 26-07-2017 Stb. 2017, 317 34588 18-04-2018 Stb. 2018, 119
Wijziging 02-12-2015 Stb. 2015, 456 34162 09-12-2016 Stb. 2016, 503
t/m 01-01-2016 2) Wijziging 18-05-2016 Stb. 2016, 206 34191 29-06-2016 Stb. 2016, 270
Wijziging 14-04-2016
samen met
14-04-2016
Stb. 2016, 148
samen met
Stb. 2016, 147
34105
samen met
33258
22-04-2016 Stb. 2016, 196
Wijziging 30-09-2015 Stb. 2015, 376 34073 14-10-2015 Stb. 2015, 377
Wijziging 23-09-2015 Stb. 2015, 345 33802 10-12-2015 Stb. 2015, 526
Wijziging 17-12-2014 Stb. 2014, 571 33910 17-12-2014 Stb. 2014, 576
Wijziging 03-12-2014 Stb. 2014, 494 33891 09-12-2014 Stb. 2014, 521
Wijziging 11-12-2013 Stb. 2013, 578 33243 11-02-2014 Stb. 2014, 93
Wijziging 19-06-2013 Stb. 2013, 226 33455 25-06-2013 Stb. 2013, 258
Wijziging 13-12-2012 Stb. 2012, 680 33025 13-12-2012 Stb. 2012, 681
Wijziging 07-11-2011 Stb. 2011, 561 32543 11-12-2012 Stb. 2012, 646
Wijziging 24-05-2012 Stb. 2012, 233 32389 13-06-2012 Stb. 2012, 276
Wijziging 24-11-2011 Stb. 2011, 573 32467 06-09-2012 Stb. 2012, 414
Wijziging 21-05-2012 Stb. 2012, 224 33065 04-06-2012 Stb. 2012, 251
Wijziging 27-10-2011 Stb. 2011, 500 32863 06-12-2011 Stb. 2011, 592
Wijziging 06-06-2011 Stb. 2011, 292 32416 06-06-2011 Stb. 2011, 292
tot 10-10-2010 3) Wijziging 16-12-2010 Stb. 2010, 830 32428 16-12-2010 Stb. 2010, 831
Wijziging 22-04-2010 Stb. 2010, 175 30585 08-06-2010 Stb. 2010, 236
Wijziging 11-12-2008 Stb. 2009, 8 31227 14-06-2010 Stb. 2010, 225
Wijziging 17-02-2010 Stb. 2010, 72 30424 17-02-2010 Stb. 2010, 73
Wijziging 29-10-2009 Stb. 2009, 486 31905 29-10-2009 Stb. 2009, 486
Wijziging 25-06-2009 Stb. 2009, 265 31124 25-06-2009 Stb. 2009, 266
Wijziging 29-12-2008 Stb. 2008, 600 31514 29-12-2008 Stb. 2008, 601
Wijziging 09-09-2004 Stb. 2004, 493 29008 02-11-2006 Stb. 2006, 587
Wijziging 20-11-2006 Stb. 2006, 647 30614 06-12-2006 Stb. 2006, 648
Wijziging 07-07-2006 Stb. 2006, 415 30186 21-09-2006 Stb. 2006, 432
Wijziging 22-12-2005 Stb. 2005, 695 29436 22-12-2005 Stb. 2005, 695
Wijziging 20-10-2005 Stb. 2005, 571 27659 09-12-2005 Stb. 2005, 649
Wijziging 06-10-2005 Stb. 2005, 525 30124 09-12-2005 Stb. 2005, 649
t/m 01-01-2002 4) Wijziging 09-09-2004 Stb. 2004, 493 29008 09-09-2004 Stb. 2004, 493
Wijziging 05-02-2004 Stb. 2004, 88 28992 15-09-2004 Stb. 2004, 479
Wijziging 09-10-2003 Stb. 2003, 376 28960 10-10-2003 Stb. 2003, 386
Wijziging 23-01-2003 Stb. 2003, 60 27602 23-01-2003 Stb. 2003, 60
Wijziging 16-01-2003 Stb. 2003, 17 28384 16-01-2003 Stb. 2003, 18
t/m 07-03-2002 5) Wijziging 06-02-2003 Stb. 2003, 56 28243 08-02-2003 Stb. 2003, 57
Wijziging 07-02-2002 Stb. 2002, 148 25877 09-04-2002 Stb. 2002, 196
Wijziging 30-01-2002 Stb. 2002, 65 27699 26-04-2002 Stb. 2002, 208
Wijziging 28-02-2002 Stb. 2002, 111 27751 28-02-2002 Stb. 2002, 112
01-02-2002 Wijziging 01-11-2001 Stb. 2001, 562 27623 01-11-2001 Stb. 2001, 562
01-01-2002 Wijziging 06-12-2001 Stb. 2001, 584 27878 10-12-2001 Stb. 2001, 621
Wijziging 29-11-2001 Stb. 2001, 625 27665 13-12-2001 Stb. 2001, 682
01-09-2001 Wijziging 05-04-2001 Stb. 2001, 180 26410 05-07-2001 Stb. 2001, 337
15-07-2001 Wijziging 26-01-2001 Stb. 2001, 70 22775 04-07-2001 Stb. 2001, 327
01-04-2001 Wijziging 13-12-2000 Stb. 2001, 23 27038 16-02-2001 Stb. 2001, 100
01-02-2001 Wijziging 13-12-2000 Stb. 2001, 32 26947 13-12-2000 Stb. 2001, 32
01-01-2000 Wijziging 27-03-1999 Stb. 1999, 185 26011 03-11-1999 Stb. 1999, 471
01-10-1999 Wijziging 03-04-1999 Stb. 1999, 190 23706 06-09-1999 Stb. 1999, 382
01-07-1999 Wijziging 27-03-1999 Stb. 1999, 185 26011 01-06-1999 Stb. 1999, 240
01-06-1999 Wijziging 19-04-1999 Stb. 1999, 194 25392 19-05-1999 Stb. 1999, 198
17-02-1999 Wijziging 28-01-1999 Stb. 1999, 30 25836 04-02-1999 Stb. 1999, 40
01-12-1998 Wijziging 25-06-1998 Stb. 1998, 446 23429 09-11-1998 Stb. 1998, 622
01-01-1998 Wijziging 04-12-1997 Stb. 1997, 760 25122 24-12-1997 Stb. 1997, 805
Wijziging 06-11-1997 Stb. 1997, 510 25280 11-12-1997 Stb. 1997, 581
Wijziging 11-09-1997 Stb. 1997, 465 24787 06-10-1997 Stb. 1997, 466
13-06-1997 Wijziging 21-05-1997 Stb. 1997, 224 24575 21-05-1997 Stb. 1997, 224
01-03-1997 Wijziging 26-02-1997 Stb. 1997, 96 25047 26-02-1997 Stb. 1997, 97
01-02-1997 Wijziging 10-10-1996 Stb. 1996, 525 24023 14-01-1997 Stb. 1997, 24
01-01-1997 Wijziging 29-11-1996 Stb. 1996, 619 24554 14-12-1996 Stb. 1996, 660
Wijziging 29-11-1996 Stb. 1996, 590 24220 13-12-1996 Stb. 1996, 616
Wijziging 03-07-1996 Stb. 1996, 378 24503 03-07-1996 Stb. 1996, 378
01-11-1996 Wijziging 03-07-1996 Stb. 1996, 391 24498 03-07-1996 Stb. 1996, 391
01-01-1996 Wijziging 20-12-1995 Stb. 1995, 704 24231 20-12-1995 Stb. 1995, 704
29-12-1995 t/m 01-01-1995 6) Wijziging 21-12-1995 Stb. 1995, 691 24326 21-12-1995 Stb. 1995, 691
17-05-1995 Wijziging 26-04-1995 Stb. 1995, 250 23780 26-04-1995 Stb. 1995, 250
12-04-1995 Wijziging 09-03-1995 Stb. 1995, 184 23792 09-03-1995 Stb. 1995, 184
01-01-1995 Wijziging 15-12-1994 Stb. 1994, 916 23775 19-12-1994 Stb. 1994, 917
01-09-1994 Wijziging 02-03-1994 Stb. 1994, 230 22014 02-03-1994 Stb. 1994, 230
Wijziging 23-12-1993 Stb. 1993, 690 23258 02-03-1994 Stb. 1994, 230
01-04-1994 Wijziging 09-12-1993 Stb. 1993, 725 23088 07-01-1994 Stb. 1994, 27
Wijziging 08-11-1993 Stb. 1993, 601 23130 25-02-1994 Stb. 1994, 155
01-01-1994 Wijziging 23-12-1993 Stb. 1993, 690 23258 23-12-1993 Stb. 1993, 693
Wijziging 23-12-1993
samen met
16-12-1993
Stb. 1993, 690
samen met
Stb. 1993, 650
23258
samen met
22495
23-12-1993 Stb. 1993, 693
Wijziging 15-12-1993 Stb. 1993, 667 23086 15-12-1993 Stb. 1993, 667
Wijziging 11-11-1993 Stb. 1993, 610 22893 11-11-1993 Stb. 1993, 610
Wijziging 16-09-1993 Stb. 1993, 515 22095 23-12-1993 Stb. 1993, 693
29-12-1993 Tekstplaatsing 29-12-1993 Stb. 1994, 5
10-09-1993 Wijziging 06-08-1993 Stb. 1993, 465 22313 06-08-1993 Stb. 1993, 465
01-04-1993 Wijziging 28-01-1993 Stb. 1993, 75 22541 28-01-1993 Stb. 1993, 75
10-03-1993 Wijziging 28-01-1993 Stb. 1993, 75 22541 28-01-1993 Stb. 1993, 75
01-12-1992 Wijziging 24-09-1992 Stb. 1992, 539 22377 24-09-1992 Stb. 1992, 539
01-07-1992 Wijziging 03-06-1992 Stb. 1992, 278 21967 17-06-1992 Stb. 1992, 299
01-01-1992 Wijziging 02-09-1991
samen met
06-06-1991
Stb. 1991, 444
samen met
Stb. 1991, 379
19995 12-12-1991 Stb. 1991, 701
Wijziging 03-12-1991
samen met
25-10-1989
Stb. 1991, 607
samen met
Stb. 1989, 490
19077 20-02-1990 Stb. 1990, 90
01-01-1991 Wijziging 21-12-1990 Stb. 1990, 656 21207 21-12-1990 Stb. 1990, 656
Wijziging 28-06-1990 Stb. 1990, 403 21063 17-12-1990 Stb. 1990, 632
01-06-1990 Wijziging 30-05-1990 Stb. 1990, 222 21135 30-05-1990 Stb. 1990, 222
01-11-1989 Wijziging 25-10-1989 Stb. 1989, 480 21151 26-10-1989 Stb. 1989, 481
01-07-1989 Wijziging 28-12-1988 Stb. 1988, 665 19095 08-05-1989 Stb. 1989, 153
24-03-1989 Wijziging 20-04-1988 Stb. 1988, 230 20224 28-12-1988 Stb. 1988, 686
02-11-1988 Wijziging 20-04-1988 Stb. 1988, 229 19495 01-10-1988 Stb. 1988, 487
01-04-1988 Wijziging 03-12-1987 Stb. 1987, 591 17916 07-01-1988 Stb. 1988, 8
Wijziging 26-11-1987 Stb. 1987, 533 19545 26-11-1987 Stb. 1987, 533
01-01-1985 Wijziging 30-08-1984 Stb. 1984, 404 16247 01-10-1984 Stb. 1984, 451
01-11-1984 Wijziging 26-09-1984 Stb. 1984, 461 16955 24-10-1984 Stb. 1984, 476
01-09-1984 Wijziging 27-06-1984 Stb. 1984, 302 17991 27-06-1984 Stb. 1984, 302
01-05-1984 Wijziging 10-03-1984 Stb. 1984, 91 17524 21-04-1984 Stb. 1984, 129
10-06-1981 Wijziging 04-02-1981 Stb. 1981, 35 14178 15-05-1981 Stb. 1981, 326
01-01-1981 Wijziging 20-11-1980 Stb. 1980, 646 14182 23-12-1980 Stb. 1980, 696
06-12-1978 Wijziging 17-10-1978 Stb. 1978, 564 14988 17-10-1978 Stb. 1978, 564
01-10-1976 Wijziging 08-09-1976 Stb. 1976, 473 13847 08-09-1976 Stb. 1976, 473
07-07-1976 Wijziging 02-06-1976 Stb. 1976, 321 13387 02-06-1976 Stb. 1976, 321
01-03-1974 Wijziging 13-12-1972 Stb. 1972, 748 9935 22-02-1974 Stb. 1974, 70
31-10-1973 Wijziging 26-09-1973 Stb. 1973, 471 11247 26-09-1973 Stb. 1973, 471
10-02-1973 Wijziging 21-12-1973 Stb. 1972, 773 12038 21-12-1973 Stb. 1972, 773
01-10-1972 Wijziging 07-09-1972 Stb. 1972, 461 10808 13-09-1972 Stb. 1972, 462
19-04-1967 Wijziging 22-03-1967 Stb. 1967, 197 8853 22-03-1967 Stb. 1967, 197
15-01-1966 t/m 01-01-1966 Wijziging 06-01-1966 Stb. 1966, 6 7980 06-01-1966 Stb. 1966, 6
01-01-1966 Wijziging 06-01-1966 Stb. 1966, 6 7980 06-01-1966 Stb. 1966, 6
15-04-1965 Wijziging 15-10-1964 Stb. 1964, 392 6808 02-04-1965 Stb. 1965, 130
01-12-1964 Wijziging 25-07-1964 Stb. 1964, 315 7113 16-10-1964 Stb. 1964, 393
01-06-1964 Wijziging 30-05-1963 Stb. 1963, 312 6560 08-05-1964 Stb. 1964, 142
01-01-1964 Wijziging 28-03-1963 Stb. 1963, 130 6647 29-11-1963 Stb. 1963, 487
01-07-1963 Wijziging 28-06-1962 Stb. 1962, 258 5519 26-06-1963 Stb. 1963, 270
01-05-1958 Wijziging 23-01-1958 Stb. 1958, 37 3884 21-04-1958 Stb. 1958, 199
01-01-1957 Wijziging 15-08-1955 Stb. 1955, 396 3585 06-12-1956 Stb. 1956, 591
01-08-1956 Wijziging 31-05-1956 Stb. 1956, 297 4156 29-06-1956 Stb. 1956, 355
01-08-1952 Wijziging 18-02-1966
samen met
12-06-1952
Stb. 1966, 86
samen met
Stb. 1952, 344
7171
samen met
1679
18-07-1952 Stb. 1952, 418
15-02-1950 Wijziging 27-01-1950 Stb. 1950, K 22 873 27-01-1950 Stb. 1950, K 22
Wijziging 27-01-1950 Stb. 1950, K22 873 27-01-1950 Stb. 1950, K22
01-07-1949 Wijziging 25-02-1949 Stb. 1949, J 87 936 02-06-1949 Stb. 1949, J 230
01-11-1937 Wijziging 11-09-1936 Stb. 1936, 205 14-12-1936 Stb. 1936, 287
01-04-1937 Wijziging 11-09-1936 Stb. 1936, 205 14-12-1936 Stb. 1936, 287
01-01-1937 Wijziging 11-09-1936 Stb. 1936, 205 14-12-1936 Stb. 1936, 287
27-08-1936 Wijziging 17-07-1936 Stb. 1936, 306 17-07-1936 Stb. 1936, 306
01-01-1934 Wijziging 01-11-1933 Stb. 1933, 562 27-12-1933 Stb. 1933, 725
01-12-1933 Wijziging 17-11-1933 Stb. 1933, 600 17-11-1933 Stb. 1933, 600
01-03-1933 Nieuwe-regeling 12-12-1929 Stb. 1929, 530 26-01-1933 Stb. 1933, 32
Wijziging 19-12-1931 Stb. 1931, 519 26-01-1933 Stb. 1933, 32
01-09-1930 Nieuwe-regeling 12-12-1929 Stb. 1929, 530 07-01-1930 Stb. 1930, 6
15-03-1930 Nieuwe-regeling 12-12-1929 Stb. 1929, 530 07-01-1930 Stb. 1930, 6

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Artikel 21)
 2. Heeft betrekking op Artikel 22)
 3. Heeft betrekking op Artikel 23)
 4. Heeft betrekking op Artikel 24)
 5. Heeft betrekking op Artikel 25)
 6. Heeft betrekking op Artikel 26)
Naar boven