Ambtenarenwet 2017

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2016. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 12-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-08-2022.
Geldend van 01-08-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor § 1

Informatie geldend op 01-08-2022

Regelgeving die op deze paragraaf is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze paragraaf deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze paragraaf

(geldig op 01-08-2022)

Opmerking

Door Stb. 2017/123 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2020 (Stb. 2019/385).
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2020 Vervallen 09-03-2017 Stb. 2017, 123 32550 24-10-2019 Stb. 2019, 385
01-01-2020 Nieuw 09-03-2017
samen met
17-04-2019
Stb. 2017, 123
samen met
Stb. 2019, 173
32550
samen met
35073
24-10-2019 Stb. 2019, 385
01-01-1994 Vervallen 16-12-1993 Stb. 1993, 650 22495 23-12-1993 Stb. 1993, 693
15-03-1930 Nieuwe-regeling 12-12-1929 Stb. 1929, 530 07-01-1930 Stb. 1930, 6
Naar boven