Handelsnaamwet

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2016. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 18-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-09-2017.
Geldend van 01-09-2017 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
Afkorting Hnw
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0001906
Rechtsgebied Intellectuele eigendom | Intellectueel eigendomsrecht
Overheidsthema Economie en ondernemen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

  1. Aanpassingswet Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, enz. (uitvoering Richtlijn nr. 2004/48/EG)
  2. Beleidsregels preventief toezicht op vennootschappen 2005
    Tekst: tekst
  3. Besluit ex artikel 7, tweede lid, Algemene termijnenwet
    Bijlage: behorende bij het Koninklijk besluit tot vaststelling van een lijst van wetten en algemene maatregelen van bestuur, waarin termijnen zijn gesteld, voor welke de Algemene termijnenwet vervroegd in werking treedt
  4. Omzetbelasting, diverse kostenposten bij uitbestede werkzaamheden
    Tekst: tekst

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-09-2017

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Wijziging 13-07-2016 Stb. 2016, 290 34212
Wijziging 13-07-2016 Stb. 2016, 290 34212 01-05-2017 Stb. 2017, 174
Wijziging 25-11-2013 Stb. 2013, 507 33553 25-11-2013 Stb. 2013, 508
Wijziging 20-05-2010 Stb. 2010, 200 32257 01-06-2010 Stb. 2010, 201
Wijziging 08-03-2007 Stb. 2007, 108 30392 08-03-2007 Stb. 2007, 108
Wijziging 06-12-2001 Stb. 2001, 584 27878 10-12-2001 Stb. 2001, 621
01-01-1992 Wijziging 03-12-1991
samen met
25-10-1989
Stb. 1991, 607
samen met
Stb. 1989, 490
19077 20-02-1990 Stb. 1990, 90
01-04-1991 Wijziging 22-03-1991
samen met
23-05-1990
Stb. 1991, 128
samen met
Stb. 1990, 294
20576 04-03-1991 Stb. 1991, 100
01-01-1989 Wijziging 16-06-1988 Stb. 1988, 305 19775 01-12-1988 Stb. 1988, 542
01-05-1984 Wijziging 10-03-1984 Stb. 1984, 91 17524 21-04-1984 Stb. 1984, 129
01-09-1976 Wijziging 23-06-1976 Stb. 1976, 377 13655 23-06-1976 Stb. 1976, 377
26-07-1976 Wijziging 08-04-1976 Stb. 1976, 229 11416 22-06-1976 Stb. 1976, 342
29-06-1971 Wijziging 03-05-1971 Stb. 1971, 287 11174 01-06-1971 Stb. 1971, 363
01-10-1954 Wijziging 20-09-1954 Stb. 1954, 410 20-09-1954 Stb. 1954, 410
Wijziging 30-06-1954 Stb. 1954, 334 2600 20-09-1954 Stb. 1954, 410
20-09-1954 Tekstplaatsing 20-09-1954 Stb. 1954, 410
01-01-1935 Wijziging 02-07-1934 Stb. 1934, 347 02-07-1934 Stb. 1934, 347
01-01-1926 Wijziging 29-06-1925 Stb. 1925, 308 04-12-1925 Stb. 1925, 465
15-10-1922 Nieuwe-regeling 05-07-1921 Stb. 1921, 842 30-04-1922 Stb. 1922, 543
Naar boven