Handelsnaamwet

Geldend van 01-09-2017 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
AfkortingHnw
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0001906
RechtsgebiedIntellectuele eigendom | Intellectueel eigendomsrecht
OverheidsthemaEconomie en ondernemen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

  1. Aanpassingswet Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, enz. (uitvoering Richtlijn nr. 2004/48/EG)
  2. Beleidsregels preventief toezicht op vennootschappen 2005
    Tekst: tekst
  3. Besluit ex artikel 7, tweede lid, Algemene termijnenwet
    Bijlage: behorende bij het Koninklijk besluit tot vaststelling van een lijst van wetten en algemene maatregelen van bestuur, waarin termijnen zijn gesteld, voor welke de Algemene termijnenwet vervroegd in werking treedt
  4. Omzetbelasting, diverse kostenposten bij uitbestede werkzaamheden
    Tekst: tekst
Terug naar begin van de pagina