Grondwet

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2023. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 21-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 22-02-2023.
Geldend van 22-02-2023 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 57a

Informatie geldend op 22-02-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Grondwet
    Artikel: 129

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 22-02-2023)

Opmerking

De ontstaansbron en de inwerkingtreding daarvan is niet eenduidig.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
21-12-2018 Tekstplaatsing-wijziging 16-01-2019 Stb. 2019, 33 26-11-2018 Stb. 2018, 493
15-07-2008 Tekstplaatsing-vernummering 22-08-2008 Stb. 2008, 348 22-08-2008 Stb. 2008, 348 Alg. 1
11-10-2006 Tekstplaatsing-vernummering 21-04-2006 Stb. 2006, 240 21-04-2006 Stb. 2006, 240 Alg. 2
Nieuw 20-01-2005 Stb. 2005, 52 28727 26-09-2006 Stb. 2006, 449 Alg. 3, Inwtr. 4

Opmerkingen

  1. Tekstplaatsing met vernummering.1)
  2. Tekstplaatsing met vernummering.2)
  3. Dit is de tweede lezing. De eerste lezing is gepubliceerd in Stb. 2002/172.3)
  4. Treedt volgens Stb. 2006/418 in werking op het tijdstip waarop de Wet tijdelijke vervanging leden van de Tweede Kamer en Eerste Kamer der Staten-Generaal, de provinciale staten en de gemeenteraden wegens zwangerschap en bevalling of ziekte in werking treedt.4)
Naar boven