Grondwet

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2023. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 29-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 22-02-2023.
Geldend van 22-02-2023 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 46

Informatie geldend op 22-02-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit bekendmaking taak Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. Besluit bekendmaking taak Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
 3. Besluit bekendmaking taak Staatssecretaris Veiligheid en Justitie
 4. Besluit bekendmaking taak waarmee Staatssecretaris Veiligheid en Justitie, dr. K.H.D.M. Dijkhoff, in het bijzonder zal zijn belast
 5. Besluit bekendmaking taken Staatssecretarissen van Financiën
 6. Besluit Taakomschrijving Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 7. Besluit taakverdeling Minister en Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2022
 8. Besluit Taakverdeling Minister/Staatssecretaris VWS
 9. Besluit taken Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
 10. Besluit vaststelling taakomschrijving staatssecretaris van Buitenlandse Zaken
 11. Besluit vaststelling taakomschrijving Staatssecretaris van Defensie
 12. Besluit vaststelling taakomschrijving Staatssecretaris van Defensie
 13. Besluit vaststelling taakomschrijving Staatssecretaris van Financiën
 14. Besluit vaststelling taakomschrijving Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 15. Besluit vaststelling taakomschrijving Staatssecretaris Veiligheid en Justitie
 16. Besluit vaststelling taken Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat 2022
 17. EZ-intrekkingsregeling 2005
 18. Taakomschrijving Staatssecretaris van Justitie
 19. Taakverdelingsbesluit OCW 2022
 20. Vaststellingsbesluit taken staatssecretaris Van Hoof
 21. Vervangingsregeling in geval van tijdelijke afwezigheid van een minister 2022
 22. Wijzigingsregeling Vervangingsregeling ministers

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

 1. Grondwet
  Artikel 82

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 22-02-2023)

Opmerking

De ontstaansbron en de inwerkingtreding daarvan is niet eenduidig.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
21-12-2018 Tekstplaatsing-wijziging 16-01-2019 Stb. 2019, 33 26-11-2018 Stb. 2018, 493
15-07-2008 Tekstplaatsing-vernummering 22-08-2008 Stb. 2008, 348 22-08-2008 Stb. 2008, 348 Alg. 1
11-10-2006 Tekstplaatsing-vernummering 21-04-2006 Stb. 2006, 240 21-04-2006 Stb. 2006, 240 Alg. 2
21-03-2002 Tekstplaatsing-vernummering 09-04-2002 Stb. 2002, 200 09-04-2002 Stb. 2002, 200 Alg. 3
18-06-1987 Tekstplaatsing-wijziging 25-07-1987 Stb. 1987, 458 25-07-1987 Stb. 1987, 458
02-03-1983 Wijziging 17-02-1983 Stb. 1983, 70 01-02-1983 Stb. 1983, 68
02-03-1983 Tekstplaatsing-wijziging 17-02-1983 Stb. 1983, 70 01-02-1983 Stb. 1983, 68
29-06-1953 Tekstplaatsing-wijziging 22-06-1953 Stb. 1953, 295 06-06-1953 Stb. 1953, 264
29-09-1948 Tekstplaatsing-wijziging 21-09-1948 Stb. 1948, I 425 08-09-1948 Stb. 1948, I 414
06-03-1938 Tekstplaatsing-wijziging 25-02-1938 Stb. 1938, 300 11-02-1938 Stb. 1938, 180
03-11-1923 Tekstplaatsing-wijziging 27-12-1922 Stb. 1922, 736 09-12-1922 Stb. 1922, 665
13-12-1922 Wijziging 30-11-1922 Stb. 1922, 642 30-11-1922 Stb. 1922, 642
06-12-1887 Tekstplaatsing-wijziging 30-11-1887 Stb. 1887, 212 15-11-1887 Stb. 1887, 210
10-11-1887 Wijziging 06-11-1887 Stb. 1887, 185 06-11-1887 Stb. 1887, 185
14-10-1848 Wijziging 11-10-1848 Stb. 1848, 60 11-10-1848 Stb. 1848, 60

Opmerkingen

 1. Tekstplaatsing met vernummering.1)
 2. Tekstplaatsing met vernummering.2)
 3. Tekstplaatsing met vernummering.3)
Naar boven