RICHTLIJN 2014/85/EU van de Commissie van 1 juli 2014 tot wijziging van Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het rijbewijs

EU-richtlijnnummer: 2014/85

Richtlijn

Richtlijn in EUR-Lex Externe link: 2014/85
EU-publicatieblad L 189/10 (02-07-2014)

Implementatie

Uiterste implementatiedatum 31-12-2015
Gevalideerde implementatiedatumDe gevalideerde implementatiedatum is de datum waarop de richtlijn volledig is afgemeld bij de EU. 04-05-2015
Eerstverantwoordelijk departement Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Officiële bekendmaking stcrt-2015-7333

Implementatieregeling

Implementatieregelingen zijn nieuwe regelingen die nodig zijn voor de implementatie van de regeling.

Geen

Gewijzigde regeling

Gewijzigde regelingen zijn regelingen die door de implementatie van de richtlijn gewijzigd zijn. De elementen die gewijzigd zijn worden hier getoond.

Regeling eisen geschiktheid 2000

Bestaande regelgeving

Bestaande regelgeving zijn ongewijzigde regelingen die de richtlijn, of een deel van de richtlijn, reeds implementeren.

Regeling houdende vaststelling eisen theorie-examen rijbewijscategorie A (Regeling eisen theorie-examen rijbewijscategorie A)

Regeling van 25 augustus 2006, nr. HDJZ/AWW/2006-1260, Hoofddirectie Juridische Zaken, houdende eisen voor het theorie-examen voor de rijbewijscategorie AM (Regeling eisen theorie-examen rijbewijscategorie AM)

Regeling houdende vaststelling eisen theorie-examen rijbewijscategorie B (Regeling eisen theorie-examen rijbewijscategorie B)

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 27 maart 2012, nr. IENM/BSK-2012/21909, houdende vaststelling van de eisen voor de theorie-examens voor de rijbewijscategorieën C1 en C (Regeling eisen theorie-examens rijbewijscategorieën C1 en C)

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 27 maart 20112, nr. IENM/BSK-2012/21921, houdende vaststelling van de eisen voor de theorie-examens voor de rijbewijscategorieën D1 en D (Regeling eisen theorie-examens categorieën D1 en D)

Besluit van 30 mei 1996, houdende uitvoering van de Wegenverkeerswet 1994 (Reglement rijbewijzen)

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 27 maart 2012, nr. IENM/BSK-2012/20626, houdende vaststelling van de eisen voor de praktijkexamens voor de rijbewijscategorieën A1, A2 en A (Regeling eisen praktijkexamens rijbewijscategorieën A1, A2 en A)

Regeling houdende vaststelling eisen praktijkexamens rijbewijscategorieën B en E bij B (Regeling eisen praktijkexamens rijbewijscategorieën B en E bij B)

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 27 maart, nr. IENM/BSK-2012/21437, houdende vaststelling van de eisen voor de praktijkexamens voor de rijbewijscategorieën C1, E bij C1, C en E bij C (Regeling eisen praktijkexamens rijbewijscategorieën C1, E bij C1, C en E bij C)

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 27 maart 2012, nr. IENM/BSK-2012/21444, houdende vaststelling van de eisen voor de praktijkexamens voor de rijbewijscategorieën D1, E bij D1, D en E bij D (Regeling eisen praktijkexamens rijbewijscategorieën D1, E bij D1, D en E bij D)

Implementatiemiddelen

Wijzigingsregelgeving nodig voor de implementatie van de richtlijn.
Korte titel Type Datum notificatie Bekendmaking
n.v.t. Trans. tabel 04-05-2015
Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 19 maart 2015, nr. IENM/BSK-2015/53614, tot wijziging van de Regeling eisen geschiktheid 2000 Ministeriële regeling 04-05-2015 stcrt-2015-7333
Naar boven