RICHTLIJN 2014/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 inzake elektronische facturering bij overheidsopdrachten

EU-richtlijnnummer: 2014/55

Richtlijn

Richtlijn in EUR-Lex Externe link: 2014/55
EU-publicatieblad L 133/1 (06-05-2014)

Implementatie

Uiterste implementatiedatum 27-11-2018
Gevalideerde implementatiedatumDe gevalideerde implementatiedatum is de datum waarop de richtlijn volledig is afgemeld bij de EU. 21-11-2018
Eerstverantwoordelijk departement Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Officiële bekendmaking stb-2018-1
stb-2018-321

Implementatieregeling

Implementatieregelingen zijn nieuwe regelingen die nodig zijn voor de implementatie van de regeling.

Geen

Gewijzigde regelingen

Gewijzigde regelingen zijn regelingen die door de implementatie van de richtlijn gewijzigd zijn. De elementen die gewijzigd zijn worden hier getoond.

Besluit van 11 februari 2013, houdende de regeling van enkele onderwerpen van de Aanbestedingswet 2012 (Aanbestedingsbesluit)

Besluit van 5 februari 2013, houdende de regeling van enkele onderwerpen van de Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied (Aanbestedingsbesluit op defensie- en veiligheidsgebied)

Wet van 28 januari 2013 inzake implementatie van richtlijn nr. 2009/81/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen door aanbestedende diensten van bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, en tot wijziging van richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG (Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied)

Wet van 1 november 2012, houdende nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet 2012)

Implementatiemiddelen

Wijzigingsregelgeving nodig voor de implementatie van de richtlijn.
Korte titel Type Datum notificatie Bekendmaking
Wijziging van de aanbestedingswet 2012 en de Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied i.v.m. de implementatie van richtlijn 2014/55/EU Wet 21-11-2018 stb-2018-1
Wijziging aanbestedingsbesluit en aanbestedingsbesluit op defensie- en veiligheidsgebied in verband met de implementatie van de richtlijn e-facturering Amvb 21-11-2018 stb-2018-321
Naar boven