Notawisseling tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname houdende [...] in burgerlijke zaken tot Bonaire, Sint Eustatius en Saba, Paramaribo, 19-05-2021

Geldend van 01-06-2021 t/m heden

Notawisseling tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname houdende een overeenkomst tot uitbreiding van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname betreffende de wederzijdse erkenning en de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen en authentieke akten in burgerlijke zaken tot Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Authentiek : NL

Nr. I

DE AMBASSADE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

Paramaribo,

10 februari 2016

PRM-CDP/2016/13

De Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden biedt het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Republiek Suriname haar complimenten aan en heeft de eer het Ministerie voor te stellen, dat de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname inzake wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen en authentieke akten in burgerlijke zaken, 's-Gravenhage, 27 augustus 1976, conform zijn artikel 15, tweede lid, wordt uitgebreid tot Caribisch Nederland (de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba).

Voor wat betreft Caribisch Nederland kan iedere belanghebbende partij een verzoek tot verkrijging van het verlof tot tenuitvoerlegging, bedoeld in artikel 7, tweede lid, van de Overeenkomst, richten aan het Gerecht in eerste aanleg van het rechtsgebied waarin de wederpartij van de verzoeker woonplaats heeft of het Gerecht in eerste aanleg van het rechtsgebied waarin de tenuitvoerlegging wordt verlangd.

Indien het bovenstaande voorstel aanvaardbaar is voor de Regering van de Republiek Suriname, heeft de Ambassade de eer voor te stellen dat deze Nota, samen met de instemmende Antwoordnota van de Republiek Suriname een Overeenkomst vormt, die in werking zal treden op de eerste dag van de tweede maand na de kennisgeving van de Republiek Suriname dat aan de vereisten voor inwerkingtreding van deze Overeenkomst is voldaan.

De Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden maakt van de gelegenheid gebruik het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Republiek Suriname te verzekeren van haar gevoelens van de meeste hoogachting.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Republiek Suriname

Afdeling Protocol

Paramaribo

Nr. II

HET MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN, INTERNATIONAL BUSINESS EN INTERNATIONALE SAMENWERKING VAN DE REPUBLIEK SURINAME

Paramaribo,

19 mei 2021

No. MBIBIS-DAC/3030/2021

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking van de Republiek Suriname biedt zijn complimenten aan de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden en heeft de eer de ontvangst te bevestigen van de Diplomatieke Nota No. PRM-CDP/2016/13, de dato 10 februari 2016, van de Ambassade, waarvan de inhoud als volgt luidt:

[Red: (zoals in Nr. I)]

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking van de Republiek Suriname heeft de eer de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden mede te delen dat de Regering van de Republiek Suriname het voorstel zoals vervat in bovengenoemde nota van de Ambassade aanvaardt en dat deze uitbreiding in werking zal treden op de eerste dag van de tweede maand na de kennisgeving van de Republiek Suriname dat aan de vereisten voor inwerkingtreding van deze Overeenkomst is voldaan.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking van de Republiek Suriname maakt van deze gelegenheid gebruik de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden te verzekeren van haar gevoelens met de meeste hoogachting.

De Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden

Paramaribo

Terug naar begin van de pagina