Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Noorwegen inzake [...] van bij Noorse vonnissen opgelegde vrijheidsstraffen, Veenhuizen, 02-03-2015

[Regeling vervallen per 01-09-2018.]
Geldend van 01-09-2018 t/m heden

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Noorwegen inzake het gebruik van een penitentiaire inrichting in Nederland voor de tenuitvoerlegging van bij Noorse vonnissen opgelegde vrijheidsstraffen

Authentiek : EN

Agreement between the Kingdom of the Netherlands and the Kingdom of Norway on the use of a prison in the Netherlands for the purpose of the execution of Norwegian sentences of imprisonment

[Vervallen per 01-09-2018]

PART II. PROVISIONS CONCERNING THE EXECUTION OF SENTENCES

[Vervallen per 01-09-2018]

Article 10. Complaints and legal actions of prisoners

[Vervallen per 01-09-2018]

Article 16. Evacuation of the prison in case of emergency

[Vervallen per 01-09-2018]

PART III. PROVISIONS CONCERNING CRIMINAL LAW

[Vervallen per 01-09-2018]

Article 17. Criminal offences committed in the prison

[Vervallen per 01-09-2018]

Article 18. Cooperation in criminal matters with a view to involuntary return to detention

[Vervallen per 01-09-2018]

Article 19. Criminal investigation for other offences

[Vervallen per 01-09-2018]

Article 20. Legal cooperation at the request of third States

[Vervallen per 01-09-2018]

Vertaling : NL

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Noorwegen inzake het gebruik van een penitentiaire inrichting in Nederland voor de tenuitvoerlegging van bij Noorse vonnissen opgelegde vrijheidsstraffen

[Vervallen per 01-09-2018]

DEEL I. ALGEMENE BEPALINGEN

[Vervallen per 01-09-2018]

DEEL II. BEPALINGEN BETREFFENDE DE TENUITVOERLEGGING VAN VONNISSEN

[Vervallen per 01-09-2018]

DEEL VI. SLOTBEPALINGEN

[Vervallen per 01-09-2018]

Terug naar begin van de pagina