Protocol bij de Overeenkomst tot instelling van een douane-unie en samenwerking tussen [...] partij na de toetreding tot de Europese Unie, Brussel, 29-10-2013

[Regeling wordt (deels) voorlopig toegepast per 01-07-2013.]
Geldend van 01-07-2013 t/m heden

Protocol bij de Overeenkomst tot instelling van een douane-unie en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek San Marino, anderzijds, betreffende de deelname van de Republiek Kroatië als overeenkomstsluitende partij na de toetreding tot de Europese Unie

Authentiek : NL

Protocol bij de Overeenkomst tot instelling van een douane-unie en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek San Marino, anderzijds, betreffende de deelname van de Republiek Kroatië als overeenkomstsluitende partij na de toetreding tot de Europese Unie

[Wordt voorlopig toegepast per 01-07-2013]

het Koninkrijk België

de Republiek Bulgarije,

de Tsjechische Republiek,

het Koninkrijk Denemarken,

de Bondsrepubliek Duitsland,

de Republiek Estland,

Ierland,

de Helleense Republiek,

het Koninkrijk Spanje,

de Franse Republiek,

de Republiek Kroatië,

de Italiaanse Republiek,

de Republiek Cyprus,

de Republiek Letland,

de Republiek Litouwen,

het Groothertogdom Luxemburg,

Hongarije,

Malta,

het Koninkrijk der Nederlanden,

de Republiek Oostenrijk,

de Republiek Polen,

de Portugese Republiek,

Roemenië,

de Republiek Slovenië,

de Slowaakse Republiek,

de Republiek Finland,

het Koninkrijk Zweden, en

het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

hierna “de lidstaten” genoemd alsmede

de Europese Unie,

enerzijds,

en

de Republiek San Marino,

anderzijds,

Gezien de Overeenkomst tot instelling van een douane-unie en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek San Marino, anderzijds, van 16 december 1991 (hierna “de overeenkomst” genoemd), die op 1 april 2002 van kracht is geworden,

Gezien de toetreding op 1 juli 2013 van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie,

Overwegende dat de Republiek Kroatië een overeenkomstsluitende partij bij de overeenkomst wordt,

Zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1

[Wordt voorlopig toegepast per 01-07-2013]

De Republiek Kroatië treedt toe als overeenkomstluitende partij bij de overeenkomst.

Artikel 3

[Wordt voorlopig toegepast per 01-07-2013]

  • 1 Dit protocol wordt door de overeenkomstsluitende partijen volgens hun respectieve procedures goedgekeurd.

  • 2 De partijen stellen elkaar in kennis van de voltooiing van deze procedures. De akten van goedkeuring worden neergelegd bij het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie.

Artikel 4

[Wordt voorlopig toegepast per 01-07-2013]

Dit protocol treedt in werking op de eerste dag van de eerste maand volgende op de datum van neerlegging van de laatste akte van goedkeuring.

Artikel 5

[Wordt voorlopig toegepast per 01-07-2013]

Dit protocol is vanaf 1 juli 2013 voorlopig van toepassing.

Artikel 6

[Wordt voorlopig toegepast per 01-07-2013]

De tekst van de overeenkomst en de daaraan gehechte verklaringen zijn opgesteld in de Kroatische taal1. Zij zijn evenzeer authentiek als de teksten in de andere talen waarin de overeenkomst en de daaraan gehechte verklaringen zijn opgesteld.

Artikel 7

[Wordt voorlopig toegepast per 01-07-2013]

Dit protocol is opgesteld in twee exemplaren in de Bulgaarse, de Deense, de Duitse, de Engelse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Kroatische, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Roemeense, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

GEDAAN te Brussel, de negenentwintigste oktober tweeduizend dertien.

  1. De Kroatischtalige versie van de Overeenkomst en de daaraan gehechte verklaringen zijn bekendgemaakt in het Publicatieblad, bijzondere uitgave, 2013, hoofdstuk 02, volume 17, bladzijde 111.

    ^ [1]
Terug naar begin van de pagina