Verdrag inzake postale financiële diensten, Doha, 11-10-2012

[Regeling vervallen per 01-01-2018.]
Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Verdrag inzake postale financiële diensten

Authentiek : EN

Postal Payment Services Agreement

[Vervallen per 01-01-2018]

PART I. COMMON PRINCIPLES APPLYING TO THE POSTAL PAYMENT SERVICES

[Vervallen per 01-01-2018]

CHAPTER I. GENERAL PROVISIONS

[Vervallen per 01-01-2018]

Article 6. Ownership of postal payment services funds

[Vervallen per 01-01-2018]

Article 7. Prevention of money laundering, terrorist financing and financial crime

[Vervallen per 01-01-2018]

Article 8. Confidentiality and use of personal data

[Vervallen per 01-01-2018]

PART II. RULES GOVERNING THE POSTAL PAYMENT SERVICES

[Vervallen per 01-01-2018]

CHAPTER II. INQUIRIES AND LIABILITY

[Vervallen per 01-01-2018]

Article 20. Liability of designated operators with regard to users

[Vervallen per 01-01-2018]

Article 21. Obligations and liability of designated operators to each other

[Vervallen per 01-01-2018]

Article 22. Non-liability of designated operators

[Vervallen per 01-01-2018]

PART III. TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS

[Vervallen per 01-01-2018]

Article 28. Entry into force and duration of the Postal Payment Services Agreement

[Vervallen per 01-01-2018]

Vertaling : NL

Verdrag inzake postale financiële diensten

[Vervallen per 01-01-2018]

DEEL I. ALGEMENE BEGINSELEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE POSTALE FINANCIËLE DIENSTEN

[Vervallen per 01-01-2018]

HOOFDSTUK I. ALGEMENE BEPALINGEN

[Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 7. Bestrijding van het witwassen van geld, van de financiering van terrorisme en van financiële criminaliteit

[Vervallen per 01-01-2018]

DEEL II. OP DE POSTALE FINANCIËLE DIENSTEN VAN TOEPASSING ZIJNDE REGELS

[Vervallen per 01-01-2018]

HOOFDSTUK II. KLACHTEN EN AANSPRAKELIJKHEID

[Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 20. Aansprakelijkheid van de aangewezen aanbieders ten aanzien van de gebruikers

[Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 21. Onderlinge verplichtingen en aansprakelijkheid van de aangewezen aanbieders

[Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 22. Vrijstelling van de aansprakelijkheid van de aangewezen aanbieders

[Vervallen per 01-01-2018]

Terug naar begin van de pagina