Notawisseling tussen de Nederlandse en de Belgische Regering tot uitvoering van het [...] kantoor te Goirle tot internationaal douanekantoor, 's-Gravenhage, 21-08-1953

Geldend van 01-09-1953 t/m heden

Notawisseling tussen de Nederlandse en de Belgische Regering tot uitvoering van het op 13 april 1948 gesloten verdrag nopens de aanwijzing van het Nederlandse kantoor te Goirle tot internationaal douanekantoor

Authentiek : NL

No. I

AMBASSADE VAN BELGIË

No. 172/4106

's-Gravenhage, 21 Augustus 1953

Mijnheer de Minister,

Ik heb de eer Uwer Excellentie mede te delen dat de bevoegde Belgische Ministers kunnen instemmen met de aanwijzing overeenkomstig artikel 1 van het Verdrag nopens de samenvoeging van de douanebehandeling aan de Nederlands-Belgische grens, ondertekend te 's-Gravenhage, op 13 April 1948:

  • a) als internationaal douanekantoor voor het wegverkeer: het kantoor Goirle op Nederlands grondgebied, dat zal worden genoemd Goirle-Poppel;

  • b) als internationale douaneweg: de weg van Turnhout naar Tilburg via Poppel en Goirle, over een lengte van 200 meter aan weerszijden van het punt alwaar de gemeenschappelijke grens de as van die weg snijdt.

Deze regeling wordt van kracht met ingang van 1 September 1953.

Ik zou het op prijs stellen te mogen vernemen of de bevoegde Nederlandse Ministers aan de bovenbedoelde aanwijzing hun goedkeuring hechten.

Gelief, Mijnheer de Minister, de verzekering mijner zeer bijzondere hoogachting wel te willen aanvaarden.

De Ambassadeur,

(w.g.) Eg. GRAEFFE

Aan Zijne Excellentie

de Heer Luns,

Minister zonder Portefeuille,

's-Gravenhage.

No. II

MINISTERIE VAN

BUITENLANDSE ZAKEN

No. 104473

's-Gravenhage, 21 Augustus 1953

Mijnheer de Ambassadeur,

Ik heb de eer Uwer Excellentie de ontvangst te bevestigen van Haar schrijven van heden en moge Haar daarbij mededelen, dat ook de bevoegde Nederlandse Ministers kunnen instemmen met de aanwijzing overeenkomstig artikel I van het Verdrag nopens de samenvoeging van de douanebehandeling aan de Nederlands-Belgische grens, ondertekend te 's-Gravenhage, 13 April 1948:

  • a) als internationaal douanekantoor voor het wegverkeer: het kantoor Goirle op Nederlands grondgebied, dat zal worden genoemd Goirle-Poppel;

  • b) als internationale douaneweg: de weg van Tilburg naar Turnhout via Goirle en Poppel, over een lengte van 200 meter aan weerszijden van het punt alwaar de gemeenschappelijke grens de as van die weg snijdt.

Deze aanwijzing wordt van kracht met ingang van 1 September 1953.

Gelief, Mijnheer de Ambassadeur, de verzekering mijner zeer bijzondere hoogachting wel te willen aanvaarden.

(w.g.) J. LUNS

Zijner Excellentie E. Graeffe,

Ambassadeur van België,

s-Gravenhage.

Terug naar begin van de pagina