Notawisseling tussen de Nederlandse en de Belgische Regering tot uitvoering van het [...] Plank tot internationaal douanekantoor voor het wegverkeer, 's-Gravenhage, 29-11-1960

Geldend van 01-12-1960 t/m heden

Notawisseling tussen de Nederlandse en de Belgische Regering tot uitvoering van het Verdrag van 13 april 1948 nopens de aanwijzing van het Belgische kantoor te De Plank tot internationaal douanekantoor voor het wegverkeer

Authentiek : NL

Nr. III

AMBASSADE VAN BELGIË

No. 172/10523

's-Gravenhage, 29 november 1960.

Excellentie,

Ik heb de eer Uwer Excellentie mede te delen, dat de bevoegde Belgische Ministers kunnen instemmen - overeenkomstig artikel 1) van het verdrag nopens de samenvoeging van de douanebehandeling aan de Nederlands-Belgische grens, ondertekend te 's-Gravenhage op 13 april 1948: - met de aanwijzingen:

  • a) als internationaal douanekantoor voor het wegverkeer: het grenskantoor De Plank, op Belgisch grondgebied, dat zal worden genoemd: De Plank-Hoogcruts;

  • b) als internationale douaneweg:

    • 1) de weg van Margraten naar Aubel, over een lengte van 1500 meter, gemeten in de richting De Plank (gemeente Sint-Martens-Voeren) vanaf grenspaal 20,

    • 2) de weg van De Plank naar 's-Gravenvoeren over een lengte van 30 meter, gemeten vanaf het punt waar deze weg uitmondt op de in 1°) genoemde weg.

Deze regeling wordt van kracht met ingang van 1 december 1960.

Ik zou het op prijs stellen te mogen vernemen of de bevoegde Nederlandse Ministers met de bovenbedoelde aanwijzingen kunnen instemmen.

Ik moge Uwe Excellentie vragen de verzekering mijner zeer bijzondere hoogachting wel te willen aanvaarden.

(w.g.) VAN DER STRATEN

Ambassadeur van België

Aan Zijne Excellentie

de Heer Mr J. M. A. H. Luns,

Minister van Buitenlandse Zaken,

Plein 23,

's-Gravenhage.

Nr. IV

Mr. J. M. A. H. LUNS

No. 170256

's-Gravenhage, 29 november 1960

Mijnheer de Ambassadeur,

Ik heb de eer Uwer Excellentie de ontvangst te bevestigen van Haar brief van 29 november 1960, No. 172/10523 en moge Haar hierbij mededelen, dat ook de betrokken Nederlandse Ministeries zich akkoord hebben verklaard - overeenkomstig artikel 1 van het verdrag nopens de samenvoeging van de douanebehandeling aan de Belgisch-Nederlandse grens, ondertekend te 's-Gravenhage op 13 april 1948 - met de aanwijzing:

[Red: (zoals in nr. III)]

Deze regeling wordt van kracht met ingang van 1 december 1960.

Gelief, Mijnheer de Ambassadeur, de verzekering mijner bijzondere hoogachting wel te willen aanvaarden.

(w.g.) J. LUNS

Zijner Excellentie

F. X. J. M. G. Baron van der Straten Waillet,

Ambassadeur van België

te 's-Gravenhage.

Terug naar begin van de pagina