Notawisseling tussen de Nederlandse en de Belgische Regering tot uitvoering van het [...] tot internationaal douanekantoor voor het wegverkeer, 's-Gravenhage, 14-07-1959

Geldend van 16-07-1959 t/m heden

Notawisseling tussen de Nederlandse en de Belgische Regering tot uitvoering van het Verdrag van 13 april 1948 nopens de aanwijzing van het Nederlandse kantoor te Roodesluis tot internationaal douanekantoor voor het wegverkeer

Authentiek : NL

Nr. III

AMBASSADE VAN BELGIË

N°. 172/5516

's-Gravenhage, 14 juli 1959

Mijnheer de Minister-President,

Ik heb de eer Uwer Excellentie mede te delen, dat de bevoegde Belgische Ministers kunnen instemmen met de aanwijzing, overeenkomstig artikel 1 van het Verdrag nopens de samenvoeging van de douanebehandeling aan de Nederlands-Belgische grens, ondertekend te 's-Gravenhage, op 13 april 1948:

  • a) als internationaal douanekantoor voor het wegverkeer: het grenskantoor Roodesluis, op Nederlands grondgebied, dat zal worden genoemd „Roodesluis-Moerbeke”;

  • b) als internationaal douaneweg: de weg van Axel naar Moerbeke, over een lengte van 200 meter, op Nederlands grondgebied, gemeten vanaf het punt alwaar de gemeenschappelijke grens de as van de weg snijdt.

Deze regeling wordt van kracht met ingang van 16 juli 1959.

Ik zou het op prijs stellen te mogen vernemen of de bevoegde Nederlandse Ministers met de bovenbedoelde aanwijzing kunnen instemmen.

Gelief, Mijnheer de Minister-President, de verzekering mijner zeer bijzondere hoogachting wel te willen aanvaarden.

(w.g.) VAN DER STRATEN

Ambassadeur van België.

Aan Zijne Excellentie

de Heer Prof. Dr. J. E. de Quay,

Minister-President,

Minister van Buitenlandse Zaken a.i.,

Plein 1813,

's-Gravenhage.

Nr. IV

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

No. 98304

's-Gravenhage, 14 juli 1959

Mijnheer de Ambassadeur,

Ik heb de eer Uwer Excellentie de ontvangst te bevestigen van Haar brief van 14 juli 1959 No. 172/5516 en moge Haar hierbij mededelen, dat ook de betrokken Nederlandse Ministeries zich akkoord hebben verklaard - overeenkomstig artikel 1 van het verdrag nopens de samenvoeging van de douanebehandeling aan de Belgisch-Nederlandse grens, ondertekend te 's-Gravenhage op 13 april 1948 - met de aanwijzing:

[Red: (Zoals in nr. III)]

Deze regeling wordt van kracht met ingang van 16 juli 1959.

Gelief, Mijnheer de Ambassadeur, de verzekering mijner bijzondere hoogachting wel te willen aanvaarden.

(w.g.) J. DE QUAY

Minister van Buitenlandse Zaken a.i.

Zijner Excellentie

F. X. J. M. G. Baron van der Straten-Waillet,

Ambassadeur van België

te 's-Gravenhage.

Terug naar begin van de pagina