Notawisseling tussen de Nederlandse en de Belgische Regering tot uitvoering van het [...] (land) tot internationaal douanekantoor voor het wegverkeer, 's-Gravenhage, 13-07-1957

Geldend van 16-07-1957 t/m heden

Notawisseling tussen de Nederlandse en de Belgische Regering tot uitvoering van het Verdrag van 13 april 1948 nopens de aanwijzing van het Nederlandse kantoor te Budel (land) tot internationaal douanekantoor voor het wegverkeer

Authentiek : NL

Nr. VII

BELGISCHE AMBASSADE

No. 172/4259

's-Gravenhage, 13 juli 1957.

Mijnheer de Minister,

Ik heb de eer Uwer Excellentie mede te delen dat de Belgische overheden een gunstig advies hebben uitgebracht - overeenkomstig het Verdrag nopens de samenvoeging van de douanebehandeling aan de Belgisch-Nederlandse grens, ondertekend te 's-Gravenhage op 13 april 1948 - over de aanwijzing:

  • a) als internationaal douanekantoor voor het wegverkeer: het grenskantoor Budel (land), op Nederlands grondgebied, dat zal worden genoemd: Budel-Hamont;

  • b) als internationale douaneweg: de weg van Budel naar Hamont, over een lengte van 225 meter op Nederlands grondgebied, gemeten vanaf het punt waar de gemeenschappelijke grens de as van de weg snijdt.

Deze regeling zou, van Belgische zijde, op 16 juli 1957 in werking kunnen treden.

Ik zou het op prijs stellen te mogen vernemen of de bevoegde Nederlandse autoriteiten aan het bovenvermelde hun goedkeuring kunnen hechten.

Gelief, Mijnheer de Minister, de verzekering mijner bijzondere hoogachting wel te willen aanvaarden.

De Ambassadeur van België,

(w.g.) VAN DER STRATEN

Aan

Zijne Excellentie

Mr. J. M. A. H. Luns,

Minister van Buitenlandse Zaken,

's-Gravenhage.

Nr. VIII

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE

ZAKEN

No. 98843

's-Gravenhage, 13 juli 1957.

Mijnheer de Ambassadeur,

Ik heb de eer Uwer Excellentie de ontvangst te bevestigen van Haar brief van 13 juli 1957 No. 172/4259 betreffende de samenvoeging van de douanebehandeling in het grenskantoor Budel-Hamont en moge Haar hierbij mededelen, dat ook de bevoegde Nederlandse Ministers kunnen instemmen - overeenkomstig artikel 1 van het Verdrag nopens de samenvoeging van de douanebehandeling aan de Belgisch-Nederlandse grens, ondertekend te 's-Gravenhage de 13de april 1948 - met de aanwijzing:

[Red: (zoals in nr. VII)]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 16 juli 1957.

Gelief, Mijnheer de Ambassadeur, de verzekering mijner bijzondere hoogachting wel te willen aanvaarden.

De Minister van Buitenlandse Zaken a.i.,

(w.g.) W. DREES

Zijner Excellentie

F. X. J. M. G. Baron van der

Straten-Waillet,

Ambassadeur van België

te 's-Gravenhage.

Terug naar begin van de pagina