Notawisseling tussen de Nederlandse en de Belgische Regering tot uitvoering van het [...] tot internationale douanekantoren voor het wegverkeer, 's-Gravenhage, 22-05-1956

Geldend van 23-05-1956 t/m heden

Notawisseling tussen de Nederlandse en de Belgische Regering tot uitvoering van het Verdrag van 13 april 1948 nopens de aanwijzing van het Belgische kantoor te Lommel en het Belgische kantoor te Molenbeersel tot internationale douanekantoren voor het wegverkeer

Authentiek : NL

No. III

Ambassade van België

Nr. 172/3073

's-Gravenhage, 22 Mei 1956.

Mijnheer de Minister,

Ik heb de eer Uwer Excellentie mede te delen, dat de bevoegde Belgische Ministers kunnen instemmen - overeenkomstig artikel I van het Verdrag nopens de samenvoeging van douanebehandeling aan de Belgisch-Nederlandse grens, ondertekend te 's-Gravenhage, de 13e April 1948 - met de aanwijzing:

  • 1.

    • a - als internationaal douanekantoor voor het wegverkeer: het grenskantoor Lommel op Belgisch grondgebied, dat zal worden genoemd: Lommel-Bergeijk;

    • b - als internationale douaneweg: de weg van Eindhoven naar Hasselt over een lengte van 300 m op Belgisch grondgebied, gemeten vanaf het punt alwaar de gemeenschappelijke grens de as van de weg snijdt;

  • 2.

    • a - als internationaal douanekantoor voor het wegverkeer: het grenskantoor Molenbeersel, op Belgisch grondgebied, dat zal worden genoemd: Molenbeersel-Stramproy;

    • b - als internationale douaneweg: de weg van Weert naar Maaseik over een lengte van 220 m, op Belgisch grondgebied, gemeten vanaf het punt alwaar de gemeenschappelijke grens de as van de weg snijdt.

Deze regeling zou, van Belgische zijde, in werking kunnen treden op 23 Mei 1956 voor Lommel-Bergeijk en op 1 Juni 1956 voor Molenbeersel-Stramproy.

Ik zou het op prijs stellen te mogen vernemen of de bevoegde Nederlandse Ministers aan het bovenvermelde hun goedkeuring kunnen hechten.

Gelief, Mijnheer de Minister, de verzekering mijner bijzondere hoogachting wel te willen aanvaarden.

De Ambassadeur van België,

(w.g.) v.d. STRATEN

Aan

Zijne Excellentie

Mr. J. M. A. H. Luns,

Minister zonder Portefeuille,

te 's-Gravenhage.

No. IV

MINISTERIE VAN

BUITENLANDSE ZAKEN

Nr. 71079

's-Gravenhage, 22 mei 1956.

Mijnheer de Ambassadeur,

Ik heb de eer U de ontvangst te bevestigen van Uw schrijven van 22 mei 1956 nr. 172/3073, gericht aan mijn Ambtgenoot zonder Portefeuille, Mr. J. M. A. H. Luns, en moge U hierbij mededelen dat ook de bevoegde Nederlandse Ministers kunnen instemmen - overeenkomstig artikel I van het Verdrag nopens de samenvoeging van douanebehandeling aan de Belgisch-Nederlandse grens, ondertekend te 's-Gravenhage, de 13e april 1948 - met de aanwijzing:

[Red: (zoals in no. III)]

De regeling treedt in werking met ingang van 23 mei 1956 voor Lommel-Bergeijk en met ingang van 1 juni 1956 voor Molenbeersel-Stramproy.

Gelief, Mijnheer de Ambassadeur, de verzekering mijner bijzondere hoogachting wel te willen aanvaarden.

(w.g.) J. W. BEYEN

Zijner Excellentie

F. X. Baron van der Straten-Waillet,

Ambassadeur van België,

te 's-Gravenhage.

Terug naar begin van de pagina