Notawisseling tussen de Nederlandse en de Belgische Regering tot uitvoering van het [...] Sluis tot internationaal douanekantoor voor het wegverkeer, 's-Gravenhage, 27-03-1956

Geldend van 09-04-1956 t/m heden

Notawisseling tussen de Nederlandse en de Belgische Regering tot uitvoering van het Verdrag van 13 april 1948 nopens de aanwijzing van het Nederlandse kantoor te Sluis tot internationaal douanekantoor voor het wegverkeer

Authentiek : NL

No. I

AMBASSADE VAN BELGIË

Nr. 172/1707

's-Gravenhage, 17 Maart 1956.

Mijnheer de Minister,

Ik heb de eer Uwer Excellentie mede te delen, dat de bevoegde Belgische Ministers kunnen instemmen - overeenkomstig artikel I van het Verdrag nopens de samenvoeging van douanebehandeling aan de Belgisch-Nederlandse grens, ondertekend te 's-Gravenhage, de 13e April 1948 - met de aanwijzing:

  • a) als internationaal douanekantoor voor het wegverkeer:

    het kantoor Sluis op Nederlands grondgebied, dat zal worden genoemd: Sluis-Westkapelle;

  • b) als internationale douaneweg:

    de weg van Sluis naar Westkapelle, over een lengte van 400 m op Nederlands grondgebied en 500 m op Belgisch grondgebied, beide gemeten vanaf het punt alwaar de gemeenschappelijke grens de as van de weg snijdt.

Deze regeling zou, van Belgische zijde, op 9 April 1956 in werking kunnen treden.

Ik zou het op prijs stellen te mogen vernemen of de bevoegde Nederlandse Ministers aan het bovenvermelde hun goedkeuring kunnen hechten.

Gelief, Mijnheer de Minister, de verzekering mijner bijzondere hoogachting wel te willen aanvaarden.

De Ambassadeur van België,

(w.g.) v.d. STRATEN

Aan

Zijne Excellentie

Mr. J. M. A. H. Luns,

Minister zonder Portefeuille,

te 's-Gravenhage.

No. II

MINISTERIE VAN

BUITENLANDSE ZAKEN

No. 40517

's-Gravenhage, 27 maart 1956.

Mijnheer de Ambassadeur,

Ik heb de eer U de ontvangst te bevestigen van Uw schrijven van 17 maart 1956 en moge U hierbij mededelen, dat ook de bevoegde Nederlandse Ministers kunnen instemmen - overeenkomstig artikel I van het Verdrag nopens de samenvoeging van de douanebehandeling aan de Belgisch-Nederlandse grens, ondertekend te 's-Gravenhage, de 13e april 1948 - met de aanwijzing:

[Red: (zoals in no. I)]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 9 april 1956.

Gelief, Mijnheer de Ambassadeur, de verzekering mijner bijzondere hoogachting wel te willen aanvaarden.

(w.g.) J. LUNS.

Zijner Excellentie

F. X. Baron van der Straten-Waillet,

Ambassadeur van België,

te 's-Gravenhage,

Terug naar begin van de pagina