Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering [...] belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, Kaapstad, 15-03-1971

[Regeling vervallen per 28-12-2008.]
Geldend van 28-12-2008 t/m heden

Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Zuid-Afrika tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen

Authentiek : NL

Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek van Zuid-Afrika tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen

[Vervallen per 28-12-2008]

HOOFDSTUK III. BELASTINGHEFFING NAAR HET INKOMEN

[Vervallen per 28-12-2008]

HOOFDSTUK V. BIJZONDERE BEPALINGEN

[Vervallen per 28-12-2008]

Terug naar begin van de pagina