Aanhangsel VIII: Algemene Post-Unie bij het Verdrag nopens de voorrechten en immuniteiten van de gespecialiseerde organisaties, Genève, 25-05-1949

Geldend van 14-05-1952 t/m heden

Terug naar begin van de pagina