Aanvullend Accoord ter uitvoering van het Verdrag, ondertekend op 7 november 1949, [...] de landen welke Partij zijn bij het Verdrag van Brussel, Brussel, 17-04-1950

[Regeling vervallen per 30-06-2011.]
Geldend van 30-06-2011 t/m heden

Aanvullend Accoord ter uitvoering van het Verdrag, ondertekend op 7 november 1949, betreffende sociale en medische bijstand verleend door de landen welke Partij zijn bij het Verdrag van Brussel

Authentiek : EN

Supplementary Agreement to give effect to the Convention on Social and Medical Assistance signed on 7th November, 1949 between the Parties to the Brussels Treaty

[Vervallen per 30-06-2011]

ANNEX I. List of legislative measures regarding assistance referred to in Article 1

[Vervallen per 30-06-2011]

ANNEX II. List of persons regarded as „nationals or persons treated as nationals” within the meaning of the Convention

[Vervallen per 30-06-2011]

ANNEX III. List of documents recognised as affording proof of residence, referred to in Article 4

[Vervallen per 30-06-2011]

ANNEX IV (b). Notice of Transit of Indigent Person

[Vervallen per 30-06-2011]

Vertaling : NL

Aanvullend Accoord ter uitvoering van het Verdrag, ondertekend op 7 November 1949, betreffende sociale en medische bijstand verleend door de landen welke Partij zijn bij het Verdrag van Brussel

[Vervallen per 30-06-2011]

BIJLAGE I. Lijst van wettelijke bepalingen betreffende bijstand, als bedoeld in Artikel 1

[Vervallen per 30-06-2011]

BIJLAGE II. Lijst van personen die beschouwd worden als „onderdanen en daarmee gelijkgestelde personen” in de zin van het Verdrag

[Vervallen per 30-06-2011]

Terug naar begin van de pagina