Protocol betreffende de toetreding van de Bondsrepubliek Duitsland en Italië tot [...] en Noord-Ierland en ondertekend te Brussel op 17 april 1950, Parijs, 10-12-1956

[Regeling vervallen per 30-06-2011.]
Geldend van 30-06-2011 t/m heden

Protocol betreffende de toetreding van de Bondsrepubliek Duitsland en Italië tot de Verdragen betreffende grensarbeiders en stagiaires, gesloten tussen de Regeringen van Nederland, België, Frankrijk, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en ondertekend te Brussel op 17 april 1950

Authentiek : EN

Protocol concerning the accession of the Federal Republic of Germany and Italy to the Conventions on frontier workers and student employees, concluded between the Governments of Belgium, France, Luxembourg, the Netherlands and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, signed in Brussels on 17th April 1950

[Vervallen per 30-06-2011]

Vertaling : NL

Protocol betreffende de toetreding van de Bondsrepubliek Duitsland en Italië tot de Verdragen betreffende grensarbeiders en stagiaires, gesloten tussen de Regeringen van België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Britannië en Noord-Ierland en ondertekend te Brussel op 17 april 1950

[Vervallen per 30-06-2011]

Terug naar begin van de pagina