Verdrag nopens de voorrechten en immuniteiten van de gespecialiseerde organisaties, New York, 21-11-1947

Geldend van 02-12-1948 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel VI

Informatie geldend op 02-12-1948

Terug naar begin van de pagina