Verdrag betreffende sociale en medische bijstand verleend door landen, welke partij zijn bij het Verdrag van Brussel, Parijs, 07-11-1949

[Regeling vervallen per 30-06-2011.]
Geldend van 30-06-2011 t/m heden

Verdrag betreffende sociale en medische bijstand verleend door landen, welke partij zijn bij het Verdrag van Brussel

Authentiek : EN

CONVENTION ON SOCIAL AND MEDICAL ASSISTANCE BETWEEN THE PARTIES TO THE BRUSSELS TREATY

[Vervallen per 30-06-2011]

Vertaling : NL

Verdrag betreffende sociale en medische bijstand verleend door de landen, welke partij zijn bij het Verdrag van Brussel

[Vervallen per 30-06-2011]

Terug naar begin van de pagina