Aanhangsel XI: Wereld Meteorologische Organisatie bij het Verdrag nopens de voorrechten en immuniteiten van de gespecialiseerde organisaties, Parijs, 17-04-1951

Geldend van 05-01-1954 t/m heden

Terug naar begin van de pagina